Złóż propozycję dotyczącą funkcjonowania komunikacji miejskiej

Rada Osiedla Pobitno zachęca do złożenia wszelkich wniosków dotyczących funkcjonowania komunikacji miejskiej w Rzeszowie. Wnioski mogą dotyczyć osiedli Pobitno, Wilkowyja, Załęże oraz całego miasta. Zarząd Transportu Miejskiego będzie przyjmował wnioski w tej sprawie właśnie przez Rady Osiedla.

 

Wnioski można składać:

Mailowo: redakcja@pobitno.pl
Przez profil na portalu facebook: https://www.facebook.com/pobitno/
Osobiście: podczas zebrania Rady Osiedla w dniu 9.01.2019, godz. 18.30, Rzeszowski Dom Kultury filia Pobitno, ul. Konfederatów Barskich 43 a
Telefonicznie: Adam Napiórkowski 601 358 911, Daniel Kunysz 661 036 797

 

Pismo Zarządu Transportu Miejskiego do przewodniczących Rad Osiedli:

Szanowni Przewodniczący Rad Osiedli,

W związku z planowanymi do wprowadzenia od dnia 01 lutego 2019 r. zmianami w komunikacji miejskiej zachęcamy wszystkie Rady Osiedli do składania wniosków oraz propozycji zmian zarówno w siatce połączeń jak i w rozkładach jazdy miejskich autobusów.

Wszystkie propozycje zostaną przeanalizowane przez tut. Zarząd oraz omówione na spotkaniu z Przedstawicielami Rad Osiedli na spotkaniu, które odbędzie się w drugiej połowie stycznia 2019 r. Spotkanie to będzie miało na celu zaopiniowanie nowego projektu sieci oraz nowych rozkładów jazdy.

Propozycje zmian można przesyłać pocztą tradycyjną na adres ZTM w Rzeszowie, ul. Trembeckiego 3, 35-234 Rzeszów bądź pocztą elektroniczną na adres: ztm@ztm.erzeszow.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 stycznia 2019 r.

Rozpatrywane będą wyłącznie wnioski składane w imieniu Rady Osiedla przez jego Przewodniczącego.

Zachęcamy wszystkich mieszkańców Rzeszowa do zgłaszania uwag dot. zmian w komunikacji miejskiej do Przedstawicieli swoich Rad Osiedli.

Pozdrawiamy

Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie