STOWARZYSZENIE DZIELNICA

Stowarzyszenie Dzielnica – Pobitno, Wilkowyja, Załęże, Słocina
Adres: ul. Morgowa 85B, 35-323 Rzeszów

mail: kontakt@dzielnica.rzeszow.pl

KRS: 0000823631
NIP: 5170404578
REGON: 385303073
Data rejestracji: 15 stycznia 2020 r.

Nr konta: 96 1090 0088 0000 0001 4446 9411

Zarząd stowarzyszenia:
Prezes: Adam Napiórkowski
Wiceprezes: Kazimierz Walat
Skarbnik: Renata Maternia
Członek Zarządu: Marcin Czyrek

Komisja rewizyjna:
Wiesław Walat
Janina Piętka
Marta Kobylska