Rondo na Słocinie – skrzyżowanie Witolda z Padarewskiego

Aktualizacja:

Maciej Chłodnicki, rzecznik prezydenta Rzeszowa odpowiada, że temat ronda jest nieaktualny.

– Postanowiliśmy postawić na inne rozwiązanie. Wybudujemy przedłużenie ulicy Krzyżanowskiego, która połączy się dzięki temu z ulicą Wieniawskiego. Nasze analizy i symulacje ruchu dowiodły, ze rondo tylko w niewielkim stopniu usprawniłoby ruchu. W związku z tym prezydent zdecydował, że wybudujemy drogę, której projekt ma być gotowy w przyszłym roku, a budowa potrwa do 2022 roku – mówi Maciej Chłodnicki. (źródło: https://nowiny24.pl/korki-na-slocinie-w-rzeszowie-niestety-obiecanego-ronda-jednak-nie-bedzie/ar/c1-15333696)

Dnia 16 lutego 2021r. w siedzibie Miejskiego Zarządu Dróg, odbyliśmy spotkanie z inicjatywy radnego Mirosława Kwaśniaka w kwestii budowy ronda na skrzyżowaniu Witolda z Paderewskiego. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele rady os. Słocina, w tym sekretarz pan Rafał Kulig. Rozmawialiśmy o usprawnieniu układu komunikacyjnego na os. Słocina.

Na os. Słocina powstaną dwa ronda oraz remiza

Rondo Witolda/Paderewskiego

W maju 2020r. jako radni wszystkich klubów złożyliśmy interpelację do Prezydenta o budowę ronda na skrzyżowaniu ul. Witolda z Paderewskiego. W odpowiedzi zastępca Prezydenta deklarował  ujęcie inwestycji w wieloletniej prognozie finansowej. Pomimo błędnych wypowiedzi rzecznika Chłodnickiego, MZD Rzeszów opracował koncepcję dla budowy tego ronda. Koncepcja ronda została przedstawiona na spotkaniu dnia 16 lutego 2021r w MZD i zakłada; drogi rowerowe, połączenie wszystkich dróg głównych, oraz budowę dodatkowego zajazdu dla autobusów w kierunku ul. Witolda. Koncepcja jest gotowa, ale nie możemy jej jeszcze publicznie publikować (dlatego odręczne szkice). Jak przekazał dyrektor MZD, WZ dla budowy sklepu została cofnięta.

Przykład proponowanego ronda. http://infobus.pl/

Na tą chwilę jako radni musimy jak najszybciej znaleźć środki finansowe na przygotowanie dokumentacji projektowej, MZD Rzeszów jest gotowy do przygotowania projektu, działki są już we władaniu miasta.

Rondo koło szkoły

Drugie Rondo jest planowane przy szkole u zbiegu ul. Słocińskiej, Św. Rocha, Powstańców Wielkopolskich i Powstańców Śląskich, na geoportalu oznaczone są już sieci projektowe. W związku, że skrzyżowanie to wyposażone jest już w sygnalizację, co udrożniło obecną komunikację, to jego budowa będzie odsunięta w czasie w stosunku do ronda przy ul. Witolda. Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Słocińskiej Rocha, Wieniawskiego i Powstańców Wielkopolskich w kwocie 3 110 000 zł wpisana jest dopiero na rok 2028.

Mieszkańcy ul. Sulikowskiego sygnalizują dodatkowo, że wąskie osiedlowe uliczki są wykorzystywane do omijania korków. Sygnalizowany był również problem braku oświetlenia co wspólnie z radnym Robertem Walawendrem zgłosiliśmy Prezydentowi.

Remiza strażacka

Strażacy od blisko 10 lat proszą o budowę remizy OSP Słocina  . Po rozmowach z Prezydentem Miasta Rzeszowa na spotkaniu ze strażakami OSP Słocina z intencji radnego Mirka Kwaśniaka, ustaliliśmy że budowa budynku na potrzeby OSP Rzeszów-Słocina będzie realizowana od 2021r. w kwocie 1 002 105 zł, a w roku 2022 w kwocie 4 216 956 zł co jest zapisane w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla miasta Rzeszowa. Całość inwestycji pochłonie 5 374 690 zł i do 2023r. remiza OSP Słocina powinna powstać, tuż obok planowanego Ronda Witolda/Paderewskiego

Budowa Nawrotki

Kolejną kwestią którą ustaliliśmy na spotkaniu, jest budowa dodatkowej nawrotki z obwodnicy w ul. Paderewskiego o co wnioskowała Rada Osiedla Słocina. W kwietniu br. budowa nawrotki powinna rozpocząć się. Trzeba również przyciąć zieleń zasłaniająca pole widoczności.

Propozycja budowy drugiej nawrotki

 

Poruszono również inne kwestie remontów dróg na os. Słocina i propozycji rozwiązań komunikacyjnych co opiszę w kolejnym wpisie. Bardzo duże podziękowania dla Mirka Kwaśniaka za podjęcie inicjatywy organizacji spotkań.

 

================

Wpis z maja 2020r.:

Mieszkańcom Słociny coraz bardziej doskwierają korki i zwiększona ilość samochodów osobowych. Związane jest to z dynamiczną rozbudową tego osiedla o inwestycje mieszkaniowe. Niestety istniejące wąskie drogi nie są w stanie obsługiwać takiej ilości pojazdów, a mówi się o kolejnych planowanych inwestycjach. Problem szczególnie uwidacznia się w szczycie popołudniowym, gdzie do mieszkalnej części Słociny wraca najwięcej osób z pracy, czy ze szkoły. Zwiększona liczba pojazdów przekłada się również na większy dyskomfort pieszych i rowerzystów.

źródło: https://rzeszow.wyborcza.pl/

Nowe drogi

Rozwiązaniem jest budowa nowych dróg dojazdowych, ale ta perspektywa jest bardzo odległa. Wybudować należy również nowe drogi rowerowe będące alternatywą dla samochodów osobowych. Kolejne inwestycje mieszkaniowe są już na ukończeniu i wprowadzą się nowi mieszkańcy, a infrastruktura jest niewystarczająca. Rada Miasta Rzeszowa na kwietniowej sesji uchwalała miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego który zakłada budowę nowej drogi będącej przedłużeniem ul. Krzyżanowskiego w kierunku Słociny. Uchwala-Nr-XXXI-604-2020p.pdf .  Niestety zaplanowana droga przebiega przez ogródki działkowe i należy wprowadzić drobne zmiany w planie.

 

Budowa Ronda

Jako Radni miejscy reprezentujący wschodnią część miasta zwróciliśmy się ponownie do Prezydenta Miasta Rzeszowa z prośbą o budowę ronda na skrzyżowaniu Paderewskiego z Witolda. Mieszkańcy sygnalizują ten problem od dawna, teraz wspólną inicjatywą radnych wszystkich klubów chcemy przyśpieszyć realizację tej inwestycji.

Na tą chwilę Interpelację Poparli:

Mirosław Kwaśniak Mateusz Szpyrka Robert Walawender Witold Walawender Wiesław

Ziemiński

Jerzy Jęczmienionka Daniel

Kunysz

Nasz wniosek podyktowany jest dynamicznym rozwojem miasta i powstawaniem nowych osiedli mieszkaniowych w tej części miasta.

Prosimy Prezydenta o pozytywne rozpatrzenie naszej prośby

Dodaj komentarz