Rondo na Słocinie – skrzyżowanie Witolda z Padarewskiego

Mieszkańcom Słociny coraz bardziej doskwierają korki i zwiększona ilość samochodów osobowych. Związane jest to z dynamiczną rozbudową tego osiedla o inwestycje mieszkaniowe. Niestety istniejące wąskie drogi nie są w stanie obsługiwać takiej ilości pojazdów, a mówi się o kolejnych planowanych inwestycjach. Problem szczególnie uwidacznia się w szczycie popołudniowym, gdzie do mieszkalnej części Słociny wraca najwięcej osób z pracy, czy ze szkoły. Zwiększona liczba pojazdów przekłada się również na większy dyskomfort pieszych i rowerzystów.

źródło: https://rzeszow.wyborcza.pl/

Nowe drogi

Rozwiązaniem jest budowa nowych dróg dojazdowych, ale ta perspektywa jest bardzo odległa. Wybudować należy również nowe drogi rowerowe będące alternatywą dla samochodów osobowych. Kolejne inwestycje mieszkaniowe są już na ukończeniu i wprowadzą się nowi mieszkańcy, a infrastruktura jest niewystarczająca. Rada Miasta Rzeszowa na kwietniowej sesji uchwalała miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego który zakłada budowę nowej drogi będącej przedłużeniem ul. Krzyżanowskiego w kierunku Słociny. Uchwala-Nr-XXXI-604-2020p.pdf .  Niestety zaplanowana droga przebiega przez ogródki działkowe i należy wprowadzić drobne zmiany w planie.

 

Budowa Ronda

Przykład proponowanego ronda. http://infobus.pl/

Jako Radni miejscy reprezentujący wschodnią część miasta zwróciliśmy się ponownie do Prezydenta Miasta Rzeszowa z prośbą o budowę ronda na skrzyżowaniu Paderewskiego z Witolda. Mieszkańcy sygnalizują ten problem od dawna, teraz wspólną inicjatywą radnych wszystkich klubów chcemy przyśpieszyć realizację tej inwestycji.

Pobierz (PDF, 759KB)

Na tą chwilę Interpelację Poparli:

Mirosław Kwaśniak Mateusz Szpyrka Robert Walawender Witold Walawender Wiesław

Ziemiński

Jerzy Jęczmienionka Daniel

Kunysz

Nasz wniosek podyktowany jest dynamicznym rozwojem miasta i powstawaniem nowych osiedli mieszkaniowych w tej części miasta.

Prosimy Prezydenta o pozytywne rozpatrzenie naszej prośby

Dodaj komentarz