Historia Wilkowyi

(fragment najnowszej części cmentarza komunalnego, fot. Adam Napiórkowski)

1412 – Pierwsza wzmianka o Wilkowyi i sołtysie o imieniu Jan. 

Początek XV w. – Złotoria czyli Wilkowyja płaci kapitule przemyskiej 3 grzywny, 6 groszy.

1468 – Wilkowyja w uposażeniu parafii Krasne

1474 – Potwierdzenie istnienia dworu w Wilkowyi.

XV – XVI w. – Wilkowyja w rękach m. in. Rzeszowskich, Kmitów, Gabańskich.

XV w. – Wilkowyja w parafii farnej (do roku 1976).

XVI/XVII – Właścicielem Wilkowyi Mikołaj Spytek Ligęza.

1589 – Według rejestru poborowego w Wilkowyi były dwór, folwark i młyn.

Od 1638 roku – Wilkowyja w rękach Lubomirskich.

1709 lub 1710 – „Moskwa spaliła dwór i folwark”.

1793 – Sąd szlachecki w Tarnowie przyznał Pobitno, Załęże i Wilkowyję Józefowi Skrzyńskiemu.

Koniec XVIII w. – Budowa gościńca cesarskiego.

(mapa sztabowa z 1900 roku z błędnie zapisaną nazwą wsi Wilkowyja)

1921 – Na Wilkowyi mieszka 467 osób.

1932 (?) – założenie cmentarza wsi Wilkowyja.

1934-1954 – Wilkowyja w gminie zbiorczej Słocina.

1936 – Otwarcie magazynu amunicji „Borek”.

(mapa sztabowa z 1938 roku)

1944 – 30 VII-2 VIII – walki o Rzeszów, na terenie wsi Pobitno oraz Wilkowyja

1944 – Założenie cmentarza żołnierzy radzieckich.

1952 – Budowa pomnika I. Turkienicza na cmentarzu żołnierzy radzieckich.

1954-1972 – Wilkowyja w gromadzie Słocina

1956 – Powstanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Wilkowyi

1956-1960 – Budowa schronu „Marysieńka”

1972 – Otwarcie cmentarza komunalnego pomiędzy rzeszowskim osiedlem Pobitno a wsią Wilkowyja

1973-1977 – Wilkowyja w gminie Krasne.

1974 – Zakup nieruchomości przez oo. Pijarów na Wilkowyi, budowa i poświęcenie kaplicy.

1976 – Powstanie parafii Wilkowyja, pierwszym proboszczem ks. Michał Górawski.

1 lutego 1977 – Włączenie Wilkowyi do Rzeszowa.

1986 – Początek budowy Kościoła.

1992 – Poświęcenie Kościoła pw. Św. Józefa Kalasancjusza przez ks. Kazimierza Górnego.

1999 – Siostry Karmelitanki Bose przenoszą się do nowej siedziby przy ul. Morgowej.

XX\XXI w. – Intensywne budownictwo domów jednorodzinnych

2003 – (nie później niż) 2011 – Budowa bloków przy ul. Marcina Filipa przez firmę Invest-Bud.

2006-2015 – Budowa osiedla spółdzielni Energetyk przy ul. Lwowskiej.

2007 – Budowa małej cerkwi przy ul. Cienistej.

2010 – Początek budowy cerkwi.

2010-2012 – Budowa Instytutu Teologiczno-Pastoralnego.

2011 – Początek budowy osiedla Słonecznego przy ul. Św. Kingi przez firmę Makdom.

2013 – Poświęcenie Cerkwi Przeniesienia Relikwii św. Mikołaja z Miry Licejskiej do Bari w Rzeszowie.

2013-2016 – rozbudowa cmentarza Wilkowyja, rozbudowa kaplicy cmentarnej, budowa kolumbarium

2014-2018 – Budowa osiedla bloków „Marcinowe Wzgórze” przy ul. Marcina Filipa.

2016 – Otwarcie nowego archiwum na Wilkowyi.

2018 – Początek budowy szkoły oo. Pijarów.

2019 – OSP Wilkowyja otrzymuje nowy wóz strażacki, otwarcie szkoły oo. Pijarów, początek budowy bloków przy ul. Bałtyckiej

Opracował: Adam Napiórkowski.

Jeżeli posiadasz jakieś ciekawe informacje, zdjęcia, mapy, plany lub inne ciekawe materiały dotyczące Wilkowyi i chciałbyś się nimi podzielić, prosimy o kontakt: redakcja@pobitno.pl

(otwarcie szkoły oo. pijarów, 2.09.2019,  fot. Adam Napiórkowski)