Historia Załęża

(Kapliczka na pograniczu Pobitna i Załęża, prawdopodobnie ufundowana przez rodzinę Guzków, fot. Adam Napiórkowski)

Dzieje Załęża od początku związane są z Powietną. Załęże było pierwotne nazywane Powietną Dolną (Pobitną Dolną). 

XVI/XVII w. – Folwark w Załężu (Powietnej Dolnej) w składzie dóbr Mikołaja Spytka Ligęzy.

1638 – Pobitno i Załęże w składzie dóbr Lubomirskich

1793 – Sąd szlachecki w Tarnowie przyznał Pobitno, Załęże i Wilkowyję Józefowi Skrzyńskiemu

XVIII/XIX – Budowa pałacu w Załężu

1855 – Folwark należał do rodziny Łętowskich

1856-1861 – Budowa linii kolejowej Kraków – Lwów (1859 – Rzeszów – Przeworsk).

1859-1934 – Pobitno z Załężem samodzielną gminą wiejską.

1860 – Folwark kupił Jan Jędrzejowicz.

1866-1934 – Pobitna wraz z Załężem (Pobitną Dolną) samodzielną gminą.

1882 – Przebudowa pałacu w Załężu wg. projektu Tadeusza Stryjeńskiego.

1885 – W Załężu mieszkało 269 mieszkańców.

1903 – Adam Jędrzejowicz sprzedał Załęże Romanowi Potockiemu

1910 – Budowa kapliczki z okazji 500 rocznicy bitwy pod Grunwaldem. Kapliczkę poświęcił ks. Stanisław Gryziecki.

1910 – Otwarcie szkoły w Załężu w wynajmowanym budynku.

1912 – Początek budowy szkoły.

1925 – Oddanie do użytku budynku szkolnego.

1934-1954 – Załęże w granicach gminy zbiorczej Słocina.

1935 – Dwór w Załężu kupiła Wanda Tarnowska.

3 IX 1941 – W Załężu urodził się Stan Borys (właściwie Stanisław Guzek)

1944 – Wywłaszczenie dworu. Przejęła go MO i UBP. Swoją siedzibę miała tu także NKWD.

1946 – Powołanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Załężu. Pierwszym naczelnikiem Stanisław Zięba.

1947 – Założenie klubu sportowego Korona Załęże.

1947 – Otwarcie i poświęcenie remizy strażackiej.

1947 – We dworze powstała szkoła dla funkcjonariuszy UB.

1954-1973 – Załęże w gromadzie Słocina

1966 – Zakończenie budowy i poświęceni nowego budynku Straży Pożarnej

1967 – Ks. Stączek rozpoczął odprawianie mszy św. w kaplicy w Załężu.

1973 – 2006 Załęże w granicach gminy Krasne.

1973 – Początek budowy więzienia (aresztu śledczego).

1976 – 1980 – I etap budowy Elektrociepłowni

1980 – Zakończenie budowy więzienia

1980-1984 – Budowa kościoła

1981 – Poświecenie dolnego kościoła oraz kamienia węgielnego przez ks. abpa Ignacego Tokarczuka

1981-82 – Obóz dla internowanych podczas stanu wojennego w więzieniu.

3 IV 1982 – W obozie dla internowanych zmarł w wyniku pobicia Mieczysław Rokitowski

1983-1986 – II etap budowy Elektrociepłowni.

1984 – Poświęceni kościoła w Załężu

1985 – Powstanie parafii Załęże. Pierwszym proboszczem ks. Jan Stączek.

Początek XX w. – Intensywne budownictwo mieszkaniowe, głównie jednorodzinne.

2006 – Włączenie Załęża do Rzeszowa.

2006 – Otwarcie Domu Kultury w Załężu.

2007 – Włączenie fragmentu Pobitna do osiedla Załęże.

2010 – Otwarcie nowej szkoły podstawowej.

2011 – Przeniesienie Domu Kultury do wyremontowanego budynku dawnej szkoły.

2013 – Otwarcie drogi łączącej rondo Kuronia z autostradą A4.

2014-2015 – Budowa mostu Mazowieckiego wraz z drogami dojazdowymi.

2017-2018 – Rozbudowa szkoły podstawowej.


(Pokazy ratownictwa podczas Dni Osiedla Załęże, sierpień 2019, fot. Adam Napiórkowski)