Ciekawe miejsca

Kopiec Konfederatów Barskich  

Miał być usypany dla upamiętnienia bitwy. I chyba faktycznie tak było. Tzn. pod koniec XIX wieku istniejące wzniesienie zostało nadsypane przez nauczycieli i uczniów miejscowej szkoły oraz mieszkańców wsi Pobitno. Wcześniej wzniesienie było określane jako Kopiec Tatarski, Tatarska Góra i Kopiec Szwedzki. Badacz dziejów kopca Józef Barłowski uważał, że kopiec jest kurhanem jednej z kultur prehistorycznych – Awarów. Lud ten miał się wyprawiać na północ z niziny panońskiej a kurhany miały być były śladem obecności Awarów na danym terenie. Franciszek Kotula widział tu ruskie, pograniczne, średniowieczne grodzisko. Rzeszów miał być grodem polskim, Powietna – ruskim. Wisłok bowiem bardzo długo był rzeką graniczną pomiędzy Polską a Rusią.

W latach pięćdziesiątych XIX w., podczas budowy linii kolejowej Kraków – Lwów część Kopca została zniszczona. Podczas tych prac został odkryty archeologiczny skarb wyrobów brązowych. Skarb ten znajduje się w Wiedniu. Przez długi czas, na Kopcu Konfederatów znajdowała się pamiątkowa tablica. Niestety nie wiadomo co się z nią stało.

(Widok na Kopiec Konfederatów Barskich od strony południowej, fot. Adam Napiórkowski)

(Widok na Kopiec Konfederatów Barskich od strony południowej, fot. Adam Napiórkowski)

(Widok z Kopca Konfederatów w kierunku północno-zachodnim, fot. Adam Napiórkowski)

(Widok na Kopiec Konfederatów Barskich od strony południowej, lata 80. XX w. Fot. Jacek Stankiewicz)

2. Cmentarz komunalny Pobitno

(Główna brama cmentarza, fot. Adam Napiórkowski)

(Kwatera żołnierzy Ludowego Wojska Polskiego, fot. Adam Napiórkowski)

(Nagrobek w formie sarkofagu płk. Leopolda Lisa-Kuli, uroczystości strzeleckie z okazji rocznicy śmierci,
fot. Adam Napiórkowski)

3. Wybrzeże Wisłoka

(fot. Adam Napiórkowski)

(fot. Adam Napiórkowski)

(fot. Adam Napiórkowski)

(Domy na skarpie na Pobitnym, fot. Henryk Smulski)

(Wisłok, fot. Henryk Smulski)

(Widok na Wisłok i Pobitno z lewego brzegu rzeki, lata 60 XX w. fot. ze zbiorów ZS)

(Most kolejowy, fot. Adam Napiórkowski)

(Ruiny domu zniszczonego podczas katastrofy osuwiskowej w latach 60. XX w.,
fot. Adam Napiórkowski)

(Ruiny domu zniszczonego podczas katastrofy osuwiskowej w latach 60. XX w.,
fot. Adam Napiórkowski)

4. Punkty widokowe

(Widok na Rzeszów z rejonu ul. Szczytowej, fot. Adam Napiórkowski)

4. Kapliczki i przydrożne krzyże

(Krzyż betonowy z 1938 roku przy ul. Lwowskiej, fot. Adam Napiórkowski)

5. Cmentarz wsi Pobitno i Załęże “na Borku”, założony w 1932 roku oraz cmentarz ofiar epidemii tyfusu z 1847 roku. Obecnie znajdują się w obrębie cmentarza komunalnego Wilkowyja.

(Cmentarz ofiar epidemii tyfusu, fot. Adam Napiórkowski)

(Cmentarz wsi Pobitno i Załęże “na Borku”, nagrobek Jana Szmuca – jeden z najstarszych na cmentarzu. Na pomniku są ślady pocisków wystrzelonych podczas walk o Rzeszów w sierpniu 1944 roku, fot. Adam Napiórkowski)

6. Drewniana zabudowa

(Dom, ul. Traugutta 2, fot. Adam Napiórkowski)

(Dom przy ul. Konfederatów Barskich, fot. Adam Napiórkowski)

(Dom drewniany na rogu ulic Szkolnej i Traugutta, fot. Adam Napiórkowski)