Spotkanie Prezydenta z mieszkańcami- podsumowanie

Piątkowe spotkanie (15.12.2023) z Konrad Fijołek Prezydent Rzeszowa obfitowało w wielowątkową tematykę, które dotyczyło w głównej mierze spraw trzech osiedli: Rada Osiedla Rzeszów-Matysówka, Słocina, Rada Osiedla Zalesie- Rzeszów. Dziękujemy naszym mieszkańcom za liczną obecność.
Skupiając się na naszym osiedlu (Słocina) przedstawiamy poruszone kwestie przez mieszkańców oraz przedstawiciela Rady Osiedla i OSP Rzeszów-Słocina.
Mieszkanka wraz mieszkańcem zreferowali brak kanalizacji sanitarnej na ul. Św. Marcina oraz brak chodnika wzdłuż ulicy. Prezydent wraz z Dyrektorem Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Rzeszowie przedstawili sytuację, która wyjaśnia, że brakuje 4 zgód na wejście w teren przez MPWiK i rozmowy wciąż się toczą. W sprawie chodnika Prezydent zlecił przyglądniecie się sprawie by polepszyć sytuację pieszych, natomiast brak deklaracji nt. remontu czy rozbudowy na obecną chwilę z uwagi na priorytety drogowe na osiedlu. Kolejny mieszkaniec wskazał na montaż progów zwalniających na ul. Pileckich – sprawa skierowana do MZD. Inne pytanie dotyczyło uzupełnienia poboczy na ul. Św. Faustyny, gdzie samochody “spadają” z jedni z uwagi na jej szerokość i to, że podczas opadów wods wypłukuje pobocza.
Następnie druh z OSP Rzeszów Słocina, a zarazem Radny Osiedla Słocina Zbigniew Baran zadał pytanie nt. strażnicy OSP oraz zwrócił uwagę na pewne zaniedbania ze strony projektanta na etapie projektu oraz brak wysłuchania uwag, które były kierowane po otrzymaniu opinii geologicznej. Prezydent złożył wyjaśnienie argumentując, że inwestycja jest dość trudna z uwagi na teren (co było do przewidzenia) i obecnie trwają rozmowy w sprawie zdecydowania czy inwestycja ma być kontynuowana w tym miejscu lub poszukiwanie innych lokalizacji (w grę wchodzi teren przy ul. Św. Marcina – 30 ar, własność miasta). Prezydent zwrócił się o pomoc w podjęciu ostatecznej decyzji.
Jako ostatni pytanie zadał Sekretarz Rady Osiedla Rafał Kulig skupiając się na wielu pytaniach w trakcie jednej wypowiedzi. Dotyczyły one podziękowania za szybką realizację wnioskowanej przez nas zatoki autobusowej przy Aroma oraz prośbę o równie szybką realizację kolejnej przy szkole od ul. Słocińskiej. Dodatkowo zwrócił się z prośbą o stworzenie miejsc postojowych na zasadzie „Kiss&Go” dla rodziców, którzy wysadzają dzieci do szkoły. Jako proponowaną lokalizację wskazał fragment działki należący do kurii (dom księży emerytów) wzdłuż chodnika, którą miasto mogłoby odkupić i stworzyć tam postój dla samochód (lokalizacja była brana już pod uwagę przez nas podczas opiniowania koncepcji rozbudowy ul. Słocińskiej). Pomysł spotkał się z pozytywnym oddźwiękiem ze strony Prezydenta – temat rozwojowy.
Następnie temat dotyczył łącznika ul. Słocińska – Olbrachta, na który liczymy wskazując MZD kierunek oraz koncepcję, gdzie łącznik miałby być zlokalizowany. Pytanie zostało zadane w również w nawiązaniu do pytania mieszkanki osiedla Pobitno/Wilkowyja, która na spotkaniu czerwcowym zapytała Prezydenta o dzieci, które są dowożone do szkoły na Słocinę z uwagi na rejonizację. Skarżą się na ogromne korki na naszym osiedlu oraz pomoc w rozwiązaniu tego problemu. Prezydent w odpowiedzi wskazał na protest mieszkańców osiedla Wilkowyja, który obawiają się przekierowanie samochodów na ich osiedle. W odpowiedzi Radny stwierdził, że doskonale rozumiemy ten punkt widzenia, ponieważ Słocina mierzy się z tym na co dzień przyjmując samochody zarówno od strony Chmielnika oraz Malawy, a także to, że ruch powinien być rozkładany sprawiedliwie na różne osiedla w miarę możliwości. Prezydent wskazał, że jako pierwsze zostanie zbudowane połączenie Olbratcha – Lwowska, a następnie weźmie się za kolejne połączenie ze Słociną.
Kolejne pytanie dotyczyło budowy ul. Gliwy odnosząc się do zaprezentowanego slajdu, który wskazywał na zakładany koszt oraz fakt uzyskania ZRiD. Argumentowaliśmy, że droga o podobnych parametrach jak ta budowana na ul. Welca (do Aquaparku na Staromieściu) będzie służyć do dojazdu do już istniejącego obiektu sportowego, z którego korzystają zarówno szkółki młodzieżowe, ale i kluby sportowe, a od niedawna i amerykańscy żołnierze. Prezydent zatrzymał się na tym ostatnim argumencie stwierdzając potrzebę doinwestowania obiektu.
Ostatnie pytanie dotyczyło zabezpieczonych środków w budżecie na inwestycję budowy łącznika Krzyżanowskiego – Wieniawskiego. Prezydent został zapytany czy oby na pewno kwota ~5 mln pozwoli na wejście na plac budowy oraz kiedy to nastąpi.
Osiedle reprezentowali:
Przewodniczący RO Maciej Rąb, Sekretarz Rafał Kulig, Radni: Halina Salwach, Bożena Ziemińska, Zbigniew Baran, Mateusz Lechwar oraz Elżbieta Hałoń z OSP Rzeszów Słocina.
Slajdy zaprezentowane przez Pana Prezydenta podczas spotkania:

Opracowanie:

Rafał Kulig- Sekretarz Rady Osiedla Słocina

Fot.: R.Kulig & E.Hałoń

Dodaj komentarz