Polityka Prywatności

Polityka prywatności

Polityka prywatności – 01 STYCZNIA 2019 roku.

Polityka Prywatności dotyczy zasad korzystania z prowadzonej przez nas usługi pod adresem: pobitno.pl, zwaną dalej „Serwisem”.

Administratorem danych osobowych jest Adam Napiórkowski, przewodniczący Rady Osiedla Pobitno, stronę obsługuje Firma Multibiuro Rzeszów Sp. z o.o z siedzibą w Rzeszowie ul. Nadbrzeżna 7, nip 5170375983.

W kwestiach dotyczących ochrony danych osobowych możesz się skontaktować z nami od adresem: redakcja@pobitno.pl

Prowadzenie Serwisu wiąże się z danymi rejestrowanymi automatycznie, czyli zbieranymi w tzw. dziennikach serwera i plikach cookies. Do tych danych należą adres IP, typ przeglądarki, język przeglądarki, liczba kliknięć, data i godzina korzystania z Serwisu czy typ i wersja systemu operacyjnego.

W celu dostarczania usług przetwarzamy, przechowujemy dane oraz przekazujemy je następującym podmiotom:
> Dhosting.PL (przechowywanie danych) –  https://dhosting.pl/polityka_prywatnosci.html

> Google Analytics (analityka ruchu na stronie) https://policies.google.com/privacy

Odbiorcami danych mogą być również organy publiczne, np. organy ścigania w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami.

Dane są zbierane automatycznie w celu zapewnienia bezpieczeństwa i jakości sesji, udostępnienia wszystkich funkcji naszego Serwisu i w celach analitycznych. Dotyczy to badania i analizy ruchu w Serwisie, które mają charakter anonimowy (poszczególni użytkownicy nie są identyfikowalni).

Przechowywania danych powiązane plikami cookies czy analityką ruchu na stronie przechowywane są bezterminowo.

Dane dotyczące cookies można skasować w każdej chwili samodzielnie. W tym celu należy skorzystać z ustawień przeglądarki internetowej.

Cookies
Wykorzystujemy pliki tekstowe określane potocznie jako cookies (ciasteczka) niezbędne do technicznej obsługi stron. W materiałach opublikowanych w naszym Serwisie mogą znajdować się treści z innych serwisów, które same używają plików cookies:
Twitter – https://help.twitter.com/en/twitter-for-websites-ads-info-and-privacy
Facebook – https://www.facebook.com/about/privacy/
Youtube – https://support.google.com/youtube/?hl=pl#topic=7505892
Instagram – https://help.instagram.com/155833707900388

Jeśli nie wyrażasz zgody na przetwarzanie cookies przez nas oraz te serwisy, wyłącz opcję cookies w przeglądarce lub urządzeniu, z którego korzystasz – podpowiedzi odnośnie poszczególnych systemów:

Można także skorzystać z przeglądarek, w których domyślnie użytkownik sam decyduje o włączeniu opcji cookies.

Stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby chronić dane przed nieuprawnionym ujawnieniem lub zniszczeniem czy utratą. Jednak żadna technika przesyłania danych przez Internet i sposób elektronicznego przechowywania nie może zapewnić całkowitego bezpieczeństwa.

W związku z przetwarzaniem przez nas danych przysługują następujące uprawnienia. Możesz z nich skorzystać, jak również uzyskać więcej wyjaśnień, kontaktując się z nami na adres poczty e-mail: redakcja@pobitno.pl lub na adres korespondencyjny spółki.

Zwracając się do nas w sprawie przetwarzania danych, należy pamiętać o podaniu danych kontaktowych.

Przysługujące prawa:
– prawo żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”)
– od dnia 01 STYCZNIA 2019 prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją, jeśli dane osobowe przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu.
– od dnia 01 STYCZNIA 2019 prawo do przenoszenia danych przetwarzanych w związku z wykonaniem umowy lub na podstawie Twojej zgody oraz prawo do ograniczenia przetwarzania danych
– jeżeli podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, każdy posiada prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie.