Inwestycje

Przedstawiamy inwestycje jakie będą realizowane na naszych osiedlach w najbliższym czasie. Jeżeli macie pomysły co trzeba wybudować, zmodernizować lub naprawić piszcie do nas. Chętnie wesprzemy każdą sensowną inicjatywę.

Pobitno 2021

– Budowa wielopoziomowego skrzyżowania ulic: Lwowskiej, Al. Armii Krajowej, Al. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego (Rondo Pobitno) -1 188 489 zł.
– MZD Budowa ekranów wyciszających na ul. Morgowej w rejonie skrzyżowania z ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego  – 198 800 zł.
– Poprawa infrastruktury rowerowej – budowa ścieżek rowerowych na obiektach mostowych (m. in. most Lwowski) – 9 982 514 zł.
– Połączenie Al. Rejtana z ul. Ciepłowniczą, etap II – 348 459 zł.
– Budowa drogi łączącej ul. Kurpiowską z Al. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego – 27 303 zł.
– Modernizacja infrastruktury miejskiej poprzez zakup oczyszczaczy powietrza dla rzeszowskich przedszkolaków – CZYSTE POWIETRZE – ZDROWE ODDYCHANIE (m. in. Przedszkole nr 11) – 1 000 000 zł.
– Modernizacja placu zabaw przy budynku Przedszkola Publicznego Nr 11 w Rzeszowie, ul. Mazurska 19 – 200 000 zł.
– Termomodernizacja budynku PP Nr 11 w Rzeszowie – 300 000 zł.
– Utworzenie Ośrodka Wsparcia dla osób z otępieniami w tym w chorobie Alzheimera ul. Litewska 2a w Rzeszowie – 100 000 zł.
– Budowa targowiska przy ul. Lwowskiej – 75 758 zł.
– Dotacja celowa dla Rzeszowskiego Domu Kultury na zadanie pn. Nie ma nudy na Dzielnicy – cykl imprez sportowych i edukacyjnych dla mieszkańców osiedli Pobitno, Wilkowyja, Słocina, Załęże – 50 000 zł.

Inne inwestycje:
– Budowa bloku przy ul. Małopolskiej przez firmę Hartbex

Wilkowyja 2021

– Budowa chodnika wraz z miejscami postojowymi na ul. Mazowieckiej – 179 609 zł.
– Budowa żłobka na os.Wilkowyja – 50 000 zł.
– Przykrycie rowu oraz budowa miejsc postojowych pod potrzeby Domu Kultury Filia Wilkowyja – 172 251 zł.

Słocina 2021

– Budowa drogi KDG na przedłużeniu al. Krzyżanowskiego od Al. Armii Krajowej do ul. Wieniawskiego – 465 789 zł.
– Rozbudowa ul. Matysowskiej 6 880 000 MZD Rozbudowa ul. Słocińskiej – 110 268 zł.
– Rozbudowa ul. Św. Rocha na odcinku od ul. Św. Marcina do granic miasta Rzeszowa – 260 000 zł.
– Budowa ul. Rodziny Lutaków i ul. Braci Aletańskich – 379 159 zł.
– Budowa budynku na potrzeby OSP Rzeszów-Słocina – 1 002 105 zł.
– Dotacja celowa dla OSP Rzeszów – Słocina na zadanie pn. Modernizacja taboru ratowniczego poprzez zakup samochodu 4×4 typu pick-up z zabudową modułową dla OSP Rzeszów – Słocina – 200 000 zł.
– Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Słocińskiej i Góreckiego – 90 000 zł.
– Odwodnienie terenu w rejonie ul. Powstańców Listopadowych – 20 000 zł.
– II Etap modernizacji i rozbudowy obiektu sportowego położonego przy ul. Stanisława Gliwy na Osiedlu Słocina w Rzeszowie – 798 153 zł.
– III Etap modernizacji i rozbudowy obiektu sportowego położonego przy ul. Stanisława Gliwy na Osiedlu Słocina w Rzeszowie – 836 000 zł.
– IV etap modernizacji i rozbudowy obiektu sportowego położonego przy ul. St. Gliwy na Osiedlu Słocina w Rzeszowie – 820 000 zł.
– Dotacja celowa dla Rzeszowskiego Domu Kultury na zadanie pn. Piknik strażacki połączony z obchodami 120 lecia Ochotniczego Pożarnictwa na Słocinie – 50 000 zł.

Załęże 2021

– Rozbudowa ul. Ciepłowniczej z mostem Załęskim od ul. Maczka do skrzyżowania z projektowaną droga do targowiska – 96 063 zł.
– Przebudowa rowu w rejonie ul. Ks. Jana Stączka 48a – 40 000 zł.
– Opracowanie projektu technicznego oraz budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią (o wymiarach 105 x 66m) na osiedlu Załęże – 1 000 000 zł.
– Poprawa infrastruktury na stadionie KS Korona Załęże – 281 550 zł.
– Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Załęże na zadanie pn. Remont ogrodzenia oraz unowocześnienie i wyposażenie sali widowiskowej wraz z zapleczem w budynku przy ul. Ks. J. Stączka 40 na os. Załęże – 200 000 zł.
– Dotacja celowa dla Rzeszowskiego Domu Kultury na zadanie pn. Aktywna rozrywka i integracja mieszkańców osiedla Załęże – 50 000 zł.

Pobitno 2020

Dotacja celowa dla Rzeszowskiego Domu Kultury na zadanie pn. 640 lat Pobitna – cykl imprez sportowych i edukacyjnych w rocznice lokowania Pobitna 50 000zł
Wymiana nawierzchni asfaltowej i cześci nawierzchni trawiastej na nawierzchnie bezpieczna wraz z wymiana urządzeń zabawowych na placu zabaw przy budynkach Kurpiowska 4 i Małopolska 2 200 000zł
Budowa oświetlenia ul. Torfowa 70 000 zł
Budowa drogi łaczacej ul. Kurpiowska z Al. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego łącznie 119 000 zł
Połączenie Al. Rejtana z ul. Ciepłownicza, etap II 374 166 zł
Budowa wielopoziomowego skrzyżowania ulic: Lwowskiej, Al. Armii Krajowej, Al. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego (Rondo Pobitno) 1 265 120zł
Budowa chodnika przy ul. Załęskiej na odcinku od ul. Konfederatów Barskich do przejazdu kolejowego 2 728 071zł

 

Pobitno – Południe Mieszka I 2020

Utworzenie Ośrodka Wsparcia dla osób z otępieniami w tym w chorobie Alzheimera ul. Litewska 2a w Rzeszowie 1 000 000zł
Rozbudowa ul. Litewskiej 150 000 zł

 

Wilkowyja 2020

Dotacja celowa dla Rzeszowskiego Domu Kultury na zadanie pn. Od Juniora do Seniora 50 000 zł
Przykrycie rowu oraz budowa miejsc postojowych pod potrzeby Domu Kultury Filia Wilkowyja 208 774 zł

 

Słocina 2020

MZD Rozbudowa ul. Słocińskiej 120 108 zł
MZD II Etap modernizacji i rozbudowy obiektu sportowego położonego przy ul. Stanisława Gliwy na Osiedlu Słocina w Rzeszowie 1 080 000zł
MZD III Etap modernizacji i rozbudowy obiektu sportowego położonego przy ul. Stanisława Gliwy na Osiedlu Słocina w Rzeszowie 1 000 000zł
  Budowa ul. Rodziny Lutaków i ul. Braci Aletanskich 440 292 zł
  Rozbudowa ul. Św. Rocha na odcinku od ul. Św. Marcina do granic miasta Rzeszowa – łącznie ok 3 700 000 zł
  Budowa budynku na potrzeby OSP Rzeszów-Słocina 200 000 zł
  Rozbudowa ul. Stanisława Gliwy – łącznie ok. 610 000 zł
  Budowa oświetlenia ul. bocznej Kombatantów nr 3, 5, 7, 9a 45 000 zł
  Utworzenie Osrodka Wsparcia dla osób w podeszłym wieku przy DPS ul. Powstańców Ślaskich 4 658 276 zł

 

Załęże 2020

  Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Załeże na zadanie pn. Bezpieczenstwo mieszkanców i miasta. Zakup lekkiego samochodu pożarniczego wraz ze sprzętem ratownictwa technicznego do ratowania zycia i mienia mieszkańców Rzeszowa 200 000zł
MZD Rozbudowa ul. Ciepłowniczej z mostem Załeskim od ul. Maczka do skrzyzowania z projektowana droga do targowiska 108 763zł
MZD Budowa oswietlenia ul. Załeskiej na odcinku od ul. Spichlerzowej do Ciepłowniczej 31 980 zł

 


 

2019

Inwestycje zapisane w budżecie Miasta Rzeszowa na rok 2019:
1. Renowacja zabytkowych nagrobków na Cmentarzu Pobitno  – 10 000 zł.
2. Budowa drogi KDG od Al. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego – etap I – 300 000 zł.
3. Połączenie Al. Rejtana z ul. Ciepłownicza, etap II – 651 152 zł.
4. Rozbudowa skrzyżowania ul. Lwowskiej i ul. Mieszka I wraz z budowa sygnalizacji świetlnej – 100 000 zł.
5. Budowa drogi łączącej ul. Kurpiowska z Al. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego – 100 000 zł.
6. Rozbudowa ul. Morgowej na odcinku od posesji 90 do ul. Cienistej – 100 000 zł.
7. Budowa najazdowych miejsc parkingowych dla mieszkanców osiedla Pobitno i rodziców dzieci z Przedszkola Publicznego Nr 11 (działka nr 1559/2 obr. 218) – 180 000 zł
8. Budowa ekranów akustycznych przy ul. Lwowskiej na wysokości osiedla Mieszka I – 50 000 zł.
9. Budowa chodnika przy ul. Załęskiej pomiędzy ul. Konfederatów Barskich a torami kolejowymi – 500 000 zł.
10. Budowa ekranów wyciszających w rejonie skrzyżowania ul. Morgowej z Żołnierzy I AWP – 77 000 zł.
11. Rozbudowa ul. Morgowej na odcinku od posesji 90 do Cienistej – 485 000 zł.

Inne inwestycje:
1. Budowa “Nowego Pobitna” – kompleksu dwóch bloków przy ul. Kurpiowskiej (224 mieszkania)

2018

Inwestycje zapisane w budżecie Miasta Rzeszowa na rok 2018:
1. MZD Remont ul. Lwowskiej (362 500 zł.)
2. MZD Remont ul. Nadbrzeżnej (46 800 zł.)
3. MZD Budowa chodnika przy ul. Załęskiej na odcinku od ul. Konfederatów Barskich do przejazdu kolejowego (67 404 zł.)
4. MZD Budowa drogi KDG od al. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego – etap I (300 000 zł.)
5. MZD Połączenie Al. Rejtana z ul. Ciepłownicza, etap II (1 011 392 zł.)
6. MZD Poprawa infrastruktury rowerowej – budowa ścieżek rowerowych na obiektach mostowych – m. in. Most Lwowski (500 000 zł.)
7. MZD Rozbudowa i przebudowa skrzyżowań na terenie miasta Rzeszowa – m. in. skrzyżowanie ulic Lwowskiej i Mieszka I (3 217 564 zł.)
8. ZZM Mogiła dzieci utraconych (100 000 zł.)
9. UM-RZ Budowa boiska sportowego wraz z niezbędnym zapleczem przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 2 (600 zł.)
10. UM-RZ Budowa targowiska przy ul. Lwowskiej (149 958 zł.)
11. Poprawa infrastruktury drogowej na Osiedlu Pobitno (180 000 zł.)
12. Uaktywnienie mieszkańców osiedla Pobitno i Rzeszowa poprzez cykl zajęć sportowych i edukacyjnych (40 000 zł.).

Inne mniejsze inwestycje zrealizowane, ale nie ujęte w budżecie miasta:
1. Początek budowy placu zabaw przy ul. Kurpiowskiej
2. Ułożenie nakładki asfaltowej na ul. Kurpiowskiej

Inne inwestycje:
1. Początek rozbudowy firmy Assecco.
2. Budowa “Nowego Pobitna” – kompleksu dwóch bloków przy ul. Kurpiowskiej (220 mieszkań)

2017

Inwestycje zapisane w budżecie Miasta Rzeszowa na rok 2017:
1. Remont Mostu Lwowskiego (125 000 zł.)
2. Remont ul. Załęskiej (416 505 zł.) obszar zadania zostanie zmieniony – budowa ul. Załęskiej, prawdopodobna realizacja w roku 2018
3. Remont ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego (61 000 zł.)
4. Remont ul. Światowida (55 050 zł.)
5. Remont ul. Traugutta – od ul. Na Skały do końca (59 650 zł.)
6. Połączenie Al. Rejtana z ul. Ciepłowniczą, etap II (1 200 000 zł.)
7. Rozbudowa skrzyżowania ul. Lwowskiej i ul. Mieszka I wraz z budową sygnalizacji świetlnej (66 543 zł.)
8. Poprawa infrastruktury budynku i otoczenia Przedszkola Publicznego Nr 11, ul. Mazurska (150 000 zł.)
9. Budowa targowiska przy ul. Lwowskiej (9 000 151 zł + 33 210 zł.)

Inne mniejsze inwestycje zrealizowane, ale nie ujęte w budżecie miasta:
1. Remont ul. Nadbrzeżnej
2. Remont ul. Traugutta na odcinku pomiędzy skrzyżowaniem z ul. Nadbrzeżną a ul. Na Skały

Inne inwestycje:
1. Budowa bloku przy ul. Kurpiowskiej. Czytaj o tym tutaj.
2. Budowa miejsc postojowych przy bloku spółdzielni Montażówka

2016

Inwestycje zapisane w budżecie Miasta Rzeszowa na rok 2016:
1. Remont ul. Mazurskiej (150 000 zł.)
2. Połączenie Al. Rejtana z ul. Ciepłowniczą, etap II (200 000 zł.)
3. Rozbudowa skrzyżowania z ul. Lwowską i Mieszka I wraz z budową sygnalizacji świetlnej (500 000 zł.) – realizacja zadania przesunieta na rok 2017
4. Rozbudowa cmentarza Wilkowyja (1 300 000 zł.)
5. Budowa boiska sportowego wraz z niezbędnym zapleczem przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 2 (500 000 zł.) – inwestycja nie zakończona w roku 2016
6. Budowa targowiska przy ul. Lwowskiej (6 500 000 zł.)

Inne mniejsze inwestycje zrealizowane, ale nie ujęte w budżecie miasta:
1. Ogrodzenie placu zabaw przy ul. Macha.
2. Budowa przejazdów rowerowych przez ulice Lwowską i Żołnierzy I AMW
3. Budowa ścieżki rowerowej od Mostu Lwowskiego do rzeczki Młynówki
4. Wytyczenie i utwardzenie ulicy Ogrodowej

2015

Inwestycje zapisane w budżecie Miasta Rzeszowa na rok 2015:
1. Budowa połączenia Al. Rejtana z ul. Ciepłowniczą Etap I – budowa drogi do targowiska (4 800 000 zł.).
2. Rozbudowa cmentarza Wilkowyja (1 500 000 zł.).
3. Wykonanie kolumbarium i pól urnowych na cmentarzu Pobitno – Wilkowyja (85 000 zł.).
4. Budowa targowiska przy ul. Lwowskiej (800 000 zł.).
5. Montaż świateł na skrzyżowaniu al. Żołnierzy I Armii WP oraz ulic Morgowej i Konfederatów Barskich (350 000 zł.).

Inne mniejsze inwestycje zrealizowane, ale nie ujęte w budżecie miasta:
1. Urządzenie placu zabaw przy ul. Macha.
2. Urządzenie parkingu przy ul. Lwowskiej.
3. Ułożenie nakładki asfaltowej na ul. Traugutta.
4. Ułożenie nawierzchni asfaltowej na fragmencie ul. Konfederatów Barskich, naprawa chodnika oraz organizacja parkingu na placu obok Domu Kultury Pobitno.

Inne inwestycje:
1. Zabudowa terenu przy ul. Kurpiowskiej i ul. Małopolskiej. Najnowsze informacje są .
2. Docieplenie bloku spółdzielni Szansa (ul. Małopolska 8). Uporządkowanie terenu wokół spółdzielni.

2014

Iwestycje zapisane w budżecie Miasta Rzeszowa na rok 2014:
1. Zabezpieczenie terenu osuwiskowego przy ul. Nadbrzeżnej (200 000 zł.) – władze miasta zrezygnowały z realizacji tego zadania!!!
2. Zabezpieczenie terenu osuwiskowego przy ul.Konfederatów Barskich (200 000 zł.) – władze miasta zrezygnowały z realizacji tego zadania!!!.
3. Połączenie Al. Rejtana z ul. Ciepłowniczą etap I – budowa drogi dojazdowej do targowiska (5 290 000 zł.).
4. Budowa targowiska przy ul. Lwowskiej (100 000 zł.).
5. Modernizacja i rozbudowa kaplicy cmentarnej na cmentarzu Wilkowyja (158 738 zł.).
6. Rozbudowa cmentarza Wilkowyja (500 000 zł.).
7. Wykonanie kolumbarium i pól umownych na cmentarzu Pobitno-Wilkowyja (200 000 zł.).
8. Poprawa infrastruktury służącej rehabilitacji mieszkańców Domu Pomocy Społecznej przy ul. Załęskiej 7a i uczestników zajęć w Warsztacie Terapii Zajęciowej (740 000 zł.).

Inne mniejsze inwestycje zrealizowane, ale nie ujęte w budżecie miasta:
1. Ustawienie ławek przy al. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego.
2. Udrożnienie ulicy Szkolnej.

Inne inwestycje:
1. Modernizacja zbiornika wody wraz z komorą zasuw na osiedlu Pobitno w Rzeszowie (MPWiK). Wartość zadania 1 001 680 2 zł.

2013

Inwestycje zapisane w budżecie Miasta Rzeszowa na rok 2013:
1. Remont ulicy Kurpiowskiej – pomiędzy ulicami Morgową i Małopolską (205 240 zł.)
2. Połączenie al. Rejtana z ul. Ciepłowniczą, etap I – budowa drogi dojazdowej do targowiska (1 300 000 zł.
3. Budowa targowiska przy ul. Lwowskiej (60 000 zł.
4. Modernizacja i rozbudowa kaplicy cmentarnej (100 000 zł.
5. Mur oporowy na cmentarzu Wilkowyja (60 000 zł.
6. Rozbudowa cmentarza Wilkowyja (500 000 zł.
7. Wykonanie kolumbarium i pól urnowych na cmentarzu komunalnym (100 000 zł.

Inne mniejsze inwestycje zrealizowane, ale nie ujęte w budżecie miasta:
1. Ułożenie nakładki asfaltowej na ulicy Morgowej na zniszczonym odcinku przy skrzyżowaniu z ul. Cienistą

Inne inwestycje:
1. Przy ulicy Olchowej planowana jest budowa trzech bloków (szeregówek), w których znajdzie się 30 mieszkań. Więcej o tej inwestycji możesz przeczytać