O Pobitnie

Pobitno (Powietna, Pobitna, Powyrchna) – niegdyś wieś a dzisiaj osiedle w północno-wschodniej części Rzeszowa. Wieś została lokowana w roku 1380, ale może być jeszcze starsza. Na Pobitnym znajduje się wiele stanowisk archeologicznych (m. in. osada neolityczna sprzed 6 tys. lat). Przez stulecia Pobitno znajdowało się w rękach Rzeszowskich, Ligęzów, Ostrogskich-Zasławskich i Lubomirskich. W 1769 roku na terenie wsi doszło do bitwy pomiędzy wojskami konfederacji barskiej a Rosjanami. W 1866 roku Pobitno wraz z Załężem (Powietną Dolną) zostały samodzielną gminą. W latach 1934-51 wieś znajdowała się w granicach gminy Słocina. Od 1 lipca 1951 roku Pobitno zostało włączone w obręb miasta Rzeszowa i teren dawnej wsi niemal pokrywa się z obszarem osiedla.

Część dawnego Pobitna znajduje się na obecnym osiedlu Mieszka I – na południe od ul. Lwowskiej do rzeczki Młynówki. Teren ten często określa się terminem Pobitno-Południe. Granica pomiędzy obecnymi osiedlami Pobitno i Załęże pokrywa się z torami kolejowymi. Ale niewielka część dawnego Pobitna znajduje się na obecnym osiedlu Załęże a część dawnej wsi Załęże – na Pobitnym.

(Stempel i odcisk pieczęci gminy Pobitno. Powyżej – herb Pobitna opracowany w 1997 roku przez W. Walata i D. Ćwika na podstawie pieczęci gminy Pobitno z II poł. XIX w.)

Obecne granice osiedla określają rzeka Wisłok, ulice Lwowska, Mazurska, Morgowa, Cienista, droga biegnąca za cmentarzem komunalnym w kierunku torów kolejowych, tory kolejowe oraz rzeka Wisłok.

Obecne osiedle można podzielić na dwie części: zachodnią, w której dominuje stara, często drewniana zabudowa. Zwana jest także „starym Pobitnem”. W część wschodniej dominuje zabudowa blokowa. Na osiedlu Pobitno znajdują się dwa największe rzeszowskie cmentarze: pobicieński (otwarty w 1910 roku) i komunalny (otwarty w 1972 roku). W granicach tej drugiej nekropolii znajdują się dawne cmentarze wsi Pobitno i Załęże oraz Wilkowyja. W sąsiedztwie cmentarza komunalnego zlokalizowane są dwa duże kompleksy ogródków działkowych. Ponadto na osiedlu Pobitno, pomiędzy Wisłokiem a rzeką Młynówką znajdują się koszary wojskowe, a przy torach kolejowych, swoją siedzibę ma jedna z najlepszych polskich firm Asseco Poland.

Ulice znajdujące się na Osiedlu Pobitno: Bruna, Bystra, Chłędowskiego, Ciepłownicza, Dolna, Gajowa, Górna, Konfederatów Barskich, Księżycowa, Kurpiowska, Lecha, Lwowska (1-73), Małopolska, Mazurska, Macha, Michałowskiego, Modra, Morgowa (2-36 i 5-81), Nadbrzeżna, Na Skały, Na Stoku, Na Wzgórzu, Ogrodowa, Olchowa, Piętaka, Podhalańska, Pogodna, Polna, Sadowa, Spółdzielcza, Stawowa, Szczytowa, Szkolna, Ściegiennego, Światowida, Torfowa, Traugutta, Wawozowa, Wesoła, Witwickiego, Wyżynna, Załęska, al.Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego