Historia

Pierwsza wzmianka o Pobitnie pochodzi z 1380 roku, ale miejscowość jest prawdopodobnie starsza.

18.08.1380 – Jan Rzeszowski zezwolił zasadźcy Sieciechowi lokować Powietną na prawie niemieckim. To pierwsza wzmianka o Powietnej.

1412 – Wzmianka o Powietnej. Wieś została wymieniona w uposażeniu parafii w Krasnem. Poświadczenie istnienia dworu w Powietnej.

Początek XV w. – Powietna płaci kapitule przemyskiej 16 groszy.

1443 – Poświadczenie istnienia młyna w Powietnej.

1464 – Spór sądowy o ustalenie granicy pomiędzy Słociną a Powyrchną.

1499 – Wzmianka o popie rezydującym w Powietnej.

1624 – Najazd tatarski, podczas którego Powietna została poważnie zniszczona.

1651 – Ostatnia informacja o cerkwi w Powietnej.

1672 – Najazd tatrski. Dewastacja Powietnej (spalenie cerkwi – ?).

13.08.1769 – Bitwa na Pobitnym pomiędzy wojskami konfederacji barskiej a wojskami rosyjskimi.

1793 – Sąd szlachecki w Tarnowie przyznał Pobitno Józefowi Skrzyńskiemu

Rzeszów i Pobitno na tzw. mapie Miega sporządzonej w latach 1779–1783

koniec XVIII w. – Budowa gościńca cesarskiego. Nowa droga omijała wzgórza Pobitnego.

1812 – Wielka powódź, wody Wisłoka zabrały most.

1813 – Budowa nowego, kamiennego mostu.

1856-1861 – Budowa linii kolejowej Kraków – Lwów (1859 – Rzeszów – Przeworsk).

1866-1934 – Pobitno z Załężem (Pobitną Dolną) samodzielną gminą wiejską.

Widok stempla i odcisku pieczęci gminnej Gminy Pobitno, używanej od lat osiemdziesiątych XIX [w:] Wiktoria Hewin, Wiesław Walat; Herb Osiedla Rzeszów – Pobitno; Rzeszów – Pobitno 2007

1887 – Rozpoczęto budowę koszar przy obecnej ulicy Lwowskiej (na terenie ówczesnego miasta Rzeszowa).

1889 – Budowa szkoły na Pobitnym.

1898 – Budowa prochowni na Pobitnym.

1903 – Roman Potocki zakupił folwark Pobitno i Załęże od Adama Jędrzjowicza

1.01.1910 – Otwarcie nowego cmentarza miejskiego na Pobitnem.

List wysłany w 1914 roku do Ameryki z Pobitnego (ze zbiorów MC)

1915 – Wycofujący się żołnierze rosyjscy wysadzili mosty kolejowy i drogowy.

1919 – Pogrzeb Leopolda Lisa-Kuli, wielka manifestacja patriotyczna.

1921 – Na Pobitnym mieszka 2005 osób

1922 – Wybuch w prochowni na Pobitnym, zniszczenie obiektu (według jednego z opracowań była to akcja sabotażowa Ukraińskiej Organizacji Wojskowej).

1928 – Otwarcie nowego mostu na Wisłoku.

1932 – Założenie cmentarza „Na Borku” (dla wsi Załęże i Pobitno).

1932 – Założenie koła gromadzkiego Stronnictwa Ludowego. Prezesem Józef Płonka.

1934 – Wielka powódź.

1934-1951 – Pobitno wraz z Załężem w granicach gminy zbiorczej Słocina.

1936 – Załęże osobną wsią (gromadą)

1944 – Wycofujące się wojska niemieckie wysadziły most lwowski.

1944 – 30 VII-2 VIII – walki o Rzeszów, także na terenie wsi Pobitno oraz Wilkowyja

Zaświadczenie wydane przez sołtysa wsi Pobitno Jana Barłowskiego (ze zbiorów MC) “Gmina Słocina Wieś Pobitno Powiat Reishof ZAŚWIADCZENIE Niniejszym zaświadczam, iż Henryk Bereś zamieszkały we wsi Pobitno jest zatrudniony jako praktykant w piekarni w Pobitnie. W związku z tym uprzejmie proszę o zwolnienie go ze wszystkich dodatkowych prac. Pobitno 7.2.1941 Jan Barłowski”

1948 – Uruchomienie pierwszej linii autobusowej w Rzeszowie (Pobitno – plac Dworcowy – plac farny).

1 lipca 1951 – Przyłączenie Pobitna do Rzeszowa.

1954 – Budowa szkoły przy ul. Lwowskiej.

1962 – Budowa mostu drogowego na Wisłoku.

1972 – Otwarcie nowego cmentarza komunalnego na gruntach Pobitna i wsi Wilkowyja.

1973 – Przeniesienie kapliczki z ul. Lwowskiej na ul. Morgową.

1977 – Początek budowy szpitala na Pobitnem.

1983 – Powstanie Domu Kultury na Pobitnym.

(zdjęcie Kopca Konfederatów Barskich, lata ’80, fot. Jacek Stankiewicz)

1989 – W szpitalu wojewódzkim rozpoczął działalność pierwszy oddział (rehabilitacji).

1990 – Utworzenie Domu Kultury w budynku Straży Pożarnej.

1993 – Budowa przedszkola przy ul. Mazurskiej.

1995 – Ks. bp Kazimierz Górny erygował parafię Rzeszów-Pobitno.

1995- 2001 – Budowa bloków w północno-wschodniej części Pobitna.

1999 – Początek budowy kościoła.

2011 – Konsekracja kościoła pw. Św. Józefa Sebastiana Pelczara.

2013 – Uruchomienie pierwszej osiedlowej strony www.pobitno.pl

(Strona internetowa osiedla Pobitna – www.pobitno.pl – dostęp 2.10.2013)

2015 – Zakończenie budowy odcinka ul. Dworaka.

2017 – Początek budowy wieżowców na przy ul. Kurpiowskiej

1.10.2017 – Otwarcie bazaru przy ul. Dworaka.

2019 – Odsłonięcie tablicy z okazji 250. rocznicy bitwy pomiędzy wojskami Konfederacji Barskiej a Rosjanami.

Opracował: Adam Napiórkowski.

Jeżeli posiadasz jakieś informacje, zdjęcia, mapy, plany lub inne ciekawe materiały dotyczące Pobitna i chciałbyś się nimi podzielić, prosimy o kontakt: redakcja@pobitno.pl