Strefa aktywnego wypoczynku – zablokowana

Przykład strefy aktywnego wypoczynku Źródło: https://www.gawex.pl/wiadomosci/wydarzenia/8665/Koncepcja-Strefy-Aktywnego-Wypoczynku-na-osiedlu-Kopernika-przyjeta

 

Rada Osiedla Pobitno od kilku lat stara się o strefę Aktywnego wypoczynku nad Szkołą Podstawową nr. 12 przy ul. Lwowskiej. Mieszkańcy Pobitna obecnie NIE MAJĄ MIEJSCA do organizacji dni osiedla czy festynów. Ostatnie takie tereny zostały wcielone pod budowę bloków Hartbex os. Nowe Pobitno. Jest to ogromny problem dla naszego osiedla,  ponieważ brak miejsca utrudnia nam organizacje zajęć kulturalnych, imprez osiedlowych czy zajęć dla młodzieży. Kolejni mieszkańcy wkrótce wprowadzą się do nowych bloków na nowym Pobitnie, a młodzież nie będzie miała gdzie się podziać.

Działki wymienione w piśmie do zwrotu pierwotnym właścicielom

 

Przewodniczący wczoraj otrzymał pismo w którym Adwokat Artur Perdeusz wnosi o zaprzestanie wszelkich działań zmierzających do zagospodarowania terenów w tym do stworzenia strefy aktywnego wypoczynku dla dzieci szkolnych i mieszkańców Pobitna – to dla nas cios w plecy

Są obawy, że na tych terenach powstanie kolejne blokowisko, to godzi w interesy i starania Rady Osiedla, oraz Mieszkańców. Adwokat powołuje się na Art. 136. Nieruchomości wywłaszczone i nie wykorzystane na cel przeznaczenia.

Spotkanie w tej sprawie z Prezydentem Tadeuszem Ferencem zaplanowane jest na 13 lutego.