Warto zobaczyć

1. Cerkiew Przeniesienia Relikwii św. Mikołaja z Miry Licyjskiej do Bari

Cerkiew prawosławna istnieje na Wilkowyi od 2007 roku. Najpierw powstał niewielki budynek, który dzisiaj używany jest do celów katechetycznych. Budowa obecnej cerkwi rozpoczęła się w 2010 roku. Świątynia została poświęcona w roku 2013. 

Prawosławie na tym terenie było wyznaniem dominującym do czasu włączenia go do Polski przez Kazimierza Wielkiego a cerkiew na Pobitnym była wzmiankowana ostatni raz w roku 1651. Kres tamtej społeczności prawosławnej nastąpił prawdopodobnie po jednym z najazdów tatarskich (1624, 1672). 

(Cerkiew przeniesienia relikwii św. Mikołaja z Miry Licejskiej do Bari, fot. Adam Napiórkowski)

(Cerkiew przeniesienia relikwii św. Mikołaja z Miry Licejskiej do Bari, fot. Adam Napiórkowski)

(Ikonostas cerkwi św. Mikołaja, fot. cerkiewrzeszow.pl)

2. Cmentarz Żołnierzy Radzieckich

Prace nad utworzeniem cmentarza rozpoczęły się w 1945 roku. Pochowanych jest tutaj 2 224 żołnierzy 1 Frontu Ukraińskiego, poległych w walkach o wyzwolenie Rzeszowa i okolic. 586 z nich to osoby zidentyfikowane. Żołnierze pochowani są w grobach zbiorowych ziemnych, otoczonych betonowym obmurowaniem. 

W centralnej części cmentarza znajduje się obelisk upamiętniający Iwana Turkienicza. Na obelisku znajduje się tablica o treści

Turkienicz Iwan
Bohater Młodej Gwardii
1920 – 1944
Żołnierz Armii Radzieckiej

(Cmentarz żołnierzy radzieckich, fot. Adam Napiórkowski)

(Obelisk upamiętniający Iwana Turkienicza, fot. Adam Napiórkowski)

(Tablica na obelisk upamiętniającym Iwana Turkienicza, fot. Adam Napiórkowski)

(fot. Adam Napiórkowski)

(fot. Adam Napiórkowski)

3. Kapliczka z 1896 roku ufundowana przez Marcina i Mariannę Szczepańskich

(Kapliczka przy ul. Lwowskiej, fot. Adam Napiórkowski)

(Tablica na kapliczce ufundowanej przez Marcina i Mariannę Szczepańskich, fot. Adam Napiórkowski)

4. Kapliczka ufundowana przez Jana i Józefę Pelców w 1926 roku.

(Kapliczka ufundowana przez Jana i Józefę Pelców, fot. Adam Napiórkowski)

(Tablica na kapliczce ufundowanej przez Jana i Józefę Pelców, fot. Adam Napiórkowski)

5. Młyn z 1930, przebudowywany w 1991 i 2004 roku.

(Młyn przy ul. Lwowskiej, fot. Adam Napiórkowski)

(Młyn przy ul. Lwowskiej, fot. Adam Napiórkowski)

(Młyn przy ul. Lwowskiej, fot. Adam Napiórkowski)

6. Żeremie bobrowe – pogranicze osiedli Wilkowyja, Załęże oraz gminy Krasne

(fot. Adam Napiórkowski)

(fot. Adam Napiórkowski)

(fot. Adam Napiórkowski)

7. Cmentarz dawnej wsi Wilkowyja

Obecnie jest to część cmentarza komunalnego i formalnie znajduje się na osiedlu Pobitno. Prawdopodobnie został założony w roku 1932. Spoczywają na nim mieszkańcy dawnej wsi a od 1977 roku osiedla lub osoby z Wilkowyją związane. 

(Cmentarz wsi Wilkowyja, obecnie część cmentarza komunalnego – fot. Adam Napiórkowski)

(Prawdopodobnie najstarszy zachowany nagrobek – fot. Adam Napiórkowski)