Warto zobaczyć

Cerkiew przeniesienia relikwii św. Mikołaja z Miry Licejskiej do Bari, fot. Adam Napiórkowski

Cmentarz żołnierzy radzieckich, fot. Adam Napiórkowski

Pomnik Iwana Turkienicza, fot. Adam Napiórkowski