Nowy parking przy starym cmentarzu Pobitno

Miasto Rzeszów podczas budowy wielopoziomowego skrzyżowania ulic Lwowskiej, al. Armii Krajowej i Al. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego na os. Pobitno planuje wybudować dodatkowy parking przy Starym Cmentarzu.

Koncepcja zakłada budowę 190 miejsc parkingowych wraz z drogą dojazdową.

Strefa sanitarna cmentarza

Rozporządzenia Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959 r. w sprawie określenia, jakie tereny pod względem sanitarnym są odpowiednie na cmentarze. Pomimo odległej daty powstania, rozporządzenie jest dalej aktem obowiązującym i z hierarchii polskiego prawa wynika, że stoi nad planem miejscowym. W tym kontekście nie ma możliwości legalnego wybudowania domu mieszkalnego jednorodzinnego w strefie 50 m wokół cmentarza bez zmiany rozporządzenia. źródło: https://urbanistyka.info/community/szukam-porady/strefa-ochrony-sanitarnej-wokol-cmentarza-a-zabudowa/