Opłatek na Pobitnym


(fot. Adam Napiórkowski)

25 stycznia w restauracji Republika Polsko-Francuska odbył się opłatek organizowany przez Akcję Katolicką i Caritas działające przy parafii św. J. S. Pelczara oraz stowarzyszenie Dzielnica.

Wszystkich uczestników przywitał Prezes Caritas Pan Stanisław Łuszczki a następnie krótką modlitwę poprowadził ks. Krzysztof Szot. Po niej uczestnicy spotkania podzielili się opłatkiem. Kolejnym punktem była kolacja przygotowana przez zespół Republiki Polsko-Francuskiej.

(fot. Kazimierz Walat)

Po kolacji śpiewane były kolędy (przy akompaniamencie akordeonu i gitary) a pomiędzy nimi pojawiały się wiersze, wspomnienia starych świątecznych zwyczajów i liczne dowcipy. Lektorami byli głównie Panowie Stanisław Łuszczki i Kazimierz Walat. Ponadto Pani Marta Kobylska wspomniała postać Józefa Dudka – długoletniego kierownika Szkoły Podstawowej na Pobitnym.

Spotkanie odbyło się dzięki finansowemu wsparciu firmy Atol i jej Prezesa Pana Jacka Fortuniaka. Dziękujemy!

(fot. Adam Napiórkowski)