Konsultacje w sprawie przebiegu nowej linii kolejowej przez Pobitno i Załęże.

(fot. Adam Napiórkowski)

Około 200 osób uczestniczyło w konsultacjach społecznych w związku z pracami dla projektu budowy nowej linii kolejową nr 58 Łętownia – Rzeszów. Spotkanie odbyło się w Szkole Podstawowej przy ul. Rubinowej na Załężu.

Były to kolejne konsultacje poświęcone przyszłej planowanej budowie szprychy nr 6, czyli linii kolejowej z Rzeszowa do Centralnego Portu Komunikacyjnego. Częścią tej szprychy nr 6 ma być właśnie linia kolejowa nr 58 Łętownia-Rzeszów. W tych pierwszych konsultacjach, ze względu na słabe rozpropagowanie informacji o nim, uczestniczyło niewiele osób.

Podczas spotkania na Załężu zajmowano się czterema koncepcjami odcinka linii nr 58, który ma przebiegać przez miasto Rzeszów. Więcej o tych koncepcjach pisaliśmy TUTAJ

Podczas tych konsultacji mieszkańcy mogli przedstawić swoje uwagi i obawy. A tych było sporo. Dwie z czterech koncepcji (odpowiednio numery 3 i 4) zakładają sporo wyburzeń, nawet nowych domów, punktów handlowych i usługowych. Dwie koncepcje (nr 1 i 2) zakładają mniej wyburzeń na terenie Pobitna i Załęża ale torowisko będzie poszerzone o dwa tory. Ma być ich łącznie cztery pomiędzy stacją Rzeszów Główny a węzłem w Krasnem. Prawdopodobnie poważnie uszkodzony zostanie Kopiec Konfederatów Barskich.

Sporo uwag do przebiegu linii nr 58 składali przedstawiciele właścicieli ogródków działkowych. Część z nich zostanie zajęta pod przyszłą budowę a cześć, która pozostanie będzie tuż obok torowiska. Spore problemy mogą czekać osoby, które są kredytobiorcami, wprowadziły się do nowych domów a nieruchomość ta przeznaczona zostanie do wyburzenia. 

(Koncepcja nr 1 i 2 na terenie miasta Rzeszowa, źródło: cpk.pl)

Dodaj komentarz