Mała retencja w Rzeszowie tylko do 18 marca 2022

W terminie od 1 marca 2022 r. do 18 marca 2022 r. odbędzie się nabór wniosków o udzielenie dotacji na inwestycje związane z wykonaniem systemu do gromadzenia i wykorzystywania wód deszczowych na terenie Miasta Rzeszowa, do realizacji w 2022 r.

Dotacja udzielana będzie osobom fizycznym posiadającym tytuł prawny do nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi (budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, w zabudowie bliźniaczej lub w zabudowie szeregowej) i przeznacza się ją na jedną z niżej wymienionych inwestycji:

  • zakup i montaż zbiorników naziemnych szczelnych o łącznej poj. min. 500 l,
  • zakup i montaż zbiorników podziemnych szczelnych o poj. min. 2000 l,
  • utworzenie oczka wodnego o pojemności min. 500 l,
  • utworzenie ogrodu deszczowego.

Dokładne informacje o sposobie i warunkach uzyskania dotacji znajdują się w Regulaminie udzielania dotacji (załącznik nr 1 do Uchwały Nr LIV/1153/2021 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 23 listopada 2021 roku) dołączonym poniżej.

Wnioski należy składać w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Rzeszowa, ul. Rynek 7, pok. nr 3 w dniach pon., wt., czw., pt. w godz. 7.30-15.30, w środy w godz. 7.30-17.00

Wszelkie informacje związane z naborem wniosków można uzyskać:

 

Dodaj komentarz