Zmiany w planie “Wilkowyja – Kamionka II”, powstanie m. in. nowa remiza strażacka

(materiały informacyjne Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa)

Do 25 lutego 2020 r. w siedzibie Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa będzie wyłożony do publicznego wglądu projekt zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 90/20/2004 „Wilkowyja-Kamionka II” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Projekt zmian obejmujące obszar ok. 6,26 ha pomiędzy ulicami Jana Olbrachta, Św. Kingi oraz nowoprojektowanymi (i oczekiwanymi) drogami w tej części osiedla Wilkowyja. Największa część tego obszaru przeznaczona jest pod zabudowę jednorodzinną a nieco mniejsza pod działalność usługową. Projekt zakłada budowę w przyszłości także kilku dróg na omawianym terenie.

Niewielki fragment przy zbiegu ulic Jana Olbrachta i Św. Kingi – wcześniej o innym przeznaczeniu – jest przeznaczony pod usługi. I już wiadomo co na nim powstanie.

– Na działce u zbiegu ul. Jana Olbrachta i św. Kingi powstanie remiza strażacka – powiedział nam Prezes OSP Rzeszów – Wilkowyja Zygmunt Pańczak. – Działka ta jest własnością gminy miasto Rzeszów. Chcielibyśmy, żeby jeszcze w tym roku zostały zabezpieczone pieniądze na dokumentację techniczną wraz z projektem budowy.

Wstępna koncepcja zakłada budowę budynku z trzema garażami oraz pomieszczeniami socjalnymi. Zagospodarowane będzie także poddasze budynku.

Postęp prac związanych z budową remizy powinien cieszyć mieszkańców Wilkowyi i sąsiednich osiedli. Oprócz funkcji związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa tej części miasta, remiza pełni także funkcję integrującą lokalna społeczność.

(fot. Adam Napiórkowski)

Dodaj komentarz