Budowa oświetlenia Na Wzgórzu, Na Stoku, Wyżynna, Wąwozowa

W związku ze zgłoszeniami od mieszkańców ulic Na Wzgórzu, Na Stoku, Wąwozowej i Wyżynnej zostały podjęte starania aby wybudować nowe oświetlenie. Miejski Zarząd dróg w Rzeszowie przygotował projekt który można realizować. Miasto weźmie na siebie koszt budowy i utrzymania oświetlenia, ale wymagana jest zgoda mieszkańców na użyczenie terenu. Nowoczesne energooszczędne lampy LED zostaną ustawione co 30-40m w miejscu istniejących słupów.

Obecnie na tym osiedlu panują ciemności:

Stare lampy:

 

Pismo dostarczone do skrzynek:

Mapa przedstawiająca którędy pójdzie okablowanie. Część zasilania zostanie poprowadzona po działkach miejskich, natomiast w przypadku działek prywatnych wymagana jest zgoda właścicieli nieruchomości.  Sposób montażu określi wykonawca, w niektórych miejscach będzie to przekop lub przewiert od punktu do punktu – szczegółowych informacji techniczno-wykonawczych udziela Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie ul. Targowa 1 pok. 106

Jeżeli będzie zgoda mieszkańców lampy zostaną zamontowane w miejscu istniejących lub przesunięte bliżej drogi. Światło będzie doświetlać jedynie drogę, nie ma możliwości za publiczne pieniądze oświetlać prywatnych ogrodów. Podobne oświetlenie zamontowano na ul. Skubisza, nocą można pojechać i zobaczyć. Poniżej specyfikacja Techniczna:

Pobierz (PDF, 760KB)

Przykład lampy z ul. Skubisza w Rzeszowie
Lampy ul. Skubisza przykład

 

Umowa użyczenia terenu dla wykonawcy Miejskiego Zarządu Dróg przygotowana jest w trzech egzemplarzach (jedna dla MZD, druga dla wykonawcy i trzecia dla właściciela nieruchomości) Jeżeli uda zebrać się podpisy właścicieli i współwłaścicieli nieruchomości to miasto przystąpi do realizacji. Proszę mieszkańców o poparcie inicjatywy.

Pozostaję do dyspozycji

Dodaj komentarz