Zmiany w budżecie miasta Rzeszowa – będą nowe inwestycje w naszej części miasta


Na ubiegłotygodniowej sesji Rady Miasta Rzeszowa uchwalono zmiany w budżecie miasta. Dzięki temu w budżecie znalazło się kilka zadań z Pobitna i innych osiedli we wschodniej części miasta.

Niektóre nowe zadania dopisane do budżetu miasta Rzeszowa na rok 2019:

1. Remonty jednostek oświatowych – Przedszkole Publiczne nr 11 – 50 000 zł.
2. Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Morgowej – 206 000 zł.
3. Modernizacja terenu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Mazowieckiej – 150 000 zł.
4. Modernizacja, remont i rozbudowa obiektów sportowych przy ul. T. Gliwy na os. Słocina – 1 858 050 zł.
5. Budowa miejsc postojowych oraz budowa miejsc postojowych pod potrzeby Rzeszowskiego Domu Kultury filia Wilkowyja – 50 000 zł.

Z budżetu miasta zostało wykreślone zadanie “Budowa przedłużenia ul. Bałtyckiej” – wcześniej 296 000 zł. A to dlatego, że po zaangażowaniu umowy na realizację pojawiły się oszczędności.

W tym roku nastąpi realizacja jednej z ważniejszych inwestycji sportowych – modernizacja, remont i rozbudowa obiektów Junaka Słocina. Na to zadanie jest przeznaczonych aż 1 858 050 zł. Te pieniądze zostały wygrane w ramach głosowania na Rzeszowski Budżet Obywatelski. Swoje głosy na realizację tego zadania oddawali mieszkańcy Pobitna, Wilkowyi i Słociny. Trzeba też dodać, że zbiórkę podpisów bardzo sprawnie koordynowali działacze Junaka – panowie Leszek Rejus i Janusz Pytel.

150 000 zł. zostało zarezerwowane na modernizacje placu zabaw przy ul. Mazowieckiej. W pierwszej fazie prace (również w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego) udało się wybudować nowy plac zabaw, siłownię i drogę dojazdową. Teraz zostanie zamontowane oświetlenie, monitoring, piłkochwyty i bramki.

Poczynione będę pierwsze kroki w kierunku budowy parkingu przy Domu Kultury na Wilkowyi.