Zielone światło dla terenów zielonych na Pobitnym

(fot. Adam Napiórkowski)

29 kwietnia Prezydent Rzeszowa Konrad Fijołek spotkał się z mieszkańcami osiedla Pobitno w sprawie organizacji ogrodu jordanowskiego na osiedlu Pobitno w sąsiedztwie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2. Z ogrodu w przyszłości będą korzystały dzieci szkolne, mieszkańcy osiedla i wszyscy chętni. 

Teren na północ od ZSP nr 2 (ok. 54 a) to w tej chwili teren nieuporządkowany. Kiedyś grunty te należały do mieszkańców Pobitna, którzy przekazali je lub sprzedali na budowę szkoły. Potem przez wiele lat poszczególne fragmenty były dzierżawione i uprawiano tam ogródki warzywne.

Mieszkańcy Pobitna zaproponowali aby ten teren przeznaczyć na ogród jordanowski. Mogliby z niego korzystać uczniowie i przedszkolaki w ramach zajęć a po południu wszyscy chętni. Działka leży na zboczu i po odpowiednim zaaranżowaniu mógłby tu powstać naturalny amfiteatr. Mogłyby się tam odbywać dni osiedla, dożynki a także szkolne konkursy i uroczystości. Znacząco poprawiłaby się baza ZSP nr 2 – brakuje przy niej m. in. skoczni czy bieżni 60-metrowej. Mogłyby też powstać miejsca postojowe, z których mogliby korzystać mieszkańcy, nauczyciele i rodzice dzieci ze szkoły i przedszkola. Powstałaby też droga dojazdowa do boiska i ogrodu. Droga poprawiłaby komunikację w tej części osiedla Pobitno.

Udało się pokonać szereg trudności (czytaj o nich m. in tutaj) ale pojawiły się roszczenia spadkobierców byłych właścicieli do części tego terenu. Dalsze działania będą możliwe dopiero po ich oddaleniu. 

Ważne jednak, że Prezydent Konrad Fijołek zaakceptował pomysł na organizację ogrodu jordanowskiego na terenie na północ od ZSP nr 2. Należy jednak poczekać na korzystne rozstrzygnięcie związane z własnością gruntów. 

Dodaj komentarz