Wodnica

Wodnica to nieduży rów melioracyjny, który przebiegał od drogi wiodącej do Malawy przez przysiółek Na Jaworzu i wpływał do potoku Młynówka.

Wodnica zbierała nadmiar wody szczególnie wiosną podczas roztopów i obfitych opadów deszczu z terenu, który był niegdyś zaniżony.  Po utwardzeniu drogi, działki na tym terenie stały się atrakcyjnymi placami budowy. Minęło kilka lat suchych i zapomniano o dbaniu o rów melioracyjny. Nieczyszczony pas pola przez który przebiegała wodnica został zaorany, woda nie miała gdzie spływać spowodowało to w 1980 r. podtopienia tamtejszych zabudowań.

Interwencja w urzędach skończyła się niekorzystnie dla mieszkańców.  Urząd Gminy nie porozumiał się z Urzędem Miasta, na którego terenie niegdyś znajdował się przepływ do Młynówki. Po kolejnych obfitych opadach deszczu mieszkańcy wystąpili z oficjalnym pismem (21 grudzień 1980 r.) do Urzędu Gminy Krasne. W piśmie zaznaczono, iż należy wyczyścić strumyk do ujścia Młynówki co usprawni przepływ wody napływającej od strony południowej i kolektora wody deszczowej z budynku szkoły.

Po raz kolejny mieszkańcy w tej sprawie do Urzędu zwrócili się początkiem marca 1981 r. wówczas sprawę zakwalifikowano jako pilną do załatwienia. Powołano komisję, która stwierdziła, że odpływ wody jest możliwy po usunięciu zakrzaczeń i zadrzewień, a spływ wody można przeprowadzić przy drodze, ale tylko kolektorem wykonanym z rur i przysypanych ziemią. Takie rozwiązanie nie spowoduje zwężenia drogi, a szersze pobocze będzie bezpieczniejsze dla mijających się pojazdów.  13 marca 1981 r. podpisano protokół z przychylną decyzją dla mieszkańców. Urząd Gminy Krasne dostarczył niezbędne materiały, a budową kolektora mieli zająć się zainteresowani -mieszkańcy.  2 kwietnia zostały przywiezione betonowe rury, cement i piasek.

Rurociąg został wybudowany od potoku wzdłuż prawej strony. Wówczas wykonano też 3 studzienki rewizyjne z włazami i zasuwką zabezpieczającą przed cofaniem się wody z potoku. Rurociąg został wykonany w terminie od 4 kwietnia do 30 maja 1981 r., mieszkańcy łącznie przepracowali 416 godzin.

Pracę budowlane zostały odebrane 14 czerwca 1981 r. protokołem powykonawczym podpisanym przez zespół wykonawców sołtysa Antoniego Łozy i przekazany do Urzędu Gminy. Spływająca woda rurociągiem wielokrotnie potwierdzała słuszność podjętej decyzji o jego budowie. W kolejnych latach rurociąg został wydłużony jako odkryty rów przepływowy.

 

T. Inglot, 2017 “1317-2017. VII wieków Słociny”.

Dodaj komentarz