Wnioski Rady Osiedla Pobitno do MPZP “Kopiec Konfederatów Barskich”

(fot. materiały Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa)

Rada Osiedla Pobitno złożyła swoje uwagi do Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 284/7/2016 „Kopiec Konfederatów Barskich”. Plan ten dotyczy obszaru 58 hektarów na osiedlach Pobitno oraz Załęże.

Więcej na temat samego planu czytaj tutaj.

Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. I takie uwagi wniosła też Rada Osiedla Pobitno:

  1. Należy odstąpić od planowania budowy Wisłokostrady – drogi łączącej ul. Dworaka z ul. Ciepłowniczą. Lub zmienić sposób jej przebiegu przez Pobitno nad brzegiem Wisłoka lub w okolicach Kopca Konfederatów Barskich.

Przyszła Wisłokostrada nie spowoduje rozwoju tej części miasta (dojazd do działek, firm, domów mieszkalnych). Będzie niemal tylko drogą przelotową. Jedyną formą powiązania nowej drogi ze starym układem drogowym będzie wjazd i wyjazd z ul. Konfederatów Barskich (KDW – teren dróg wewnętrznych).

Szczególnie szkodliwa byłaby budowa nasypu oraz wiaduktu na zielonych terenach nad Wisłokiem oraz w rejonie Kopca Konfederatów Barskich. Częściowo zasypany zostałby wąwóz w ciągu ulicy Nadbrzeżnej – miejsce wyjątkowo urokliwe. Wąwóz ten, na całej swej długości, powinien podlegać ochronie.

Cały obszar wybrzeża Wisłoka, okolic Kopca Konfederatów Barskich powinien być przeznaczony na rekreację i wypoczynek mieszkańców miasta.

  1. Funkcję planowanej „Wisłokostrady” mogłyby zastąpić inne, planowane inwestycje, które poprawią komunikację we wschodniej części miasta:

– Droga łącząca ulicę Ciepłowniczą i ul. Sieciecha.

Ta droga będzie bardzo dobrą alternatywą dla zatłoczonej ulicy Lwowskiej. Po wybudowaniu tej drogi nastąpi szybkie zagospodarowanie miasta w rejonie ulicy Spółdzielczej – dzisiaj są tam pola, łąki i ogrody.

– Most pomiędzy ul. Dworaka a rejonem ulic J. Styki.

Dzięki tej inwestycji mieszkańcy Rzeszowa z prawego brzegu Wisłoka będą mogli szybciej dotrzeć w rejon ulic Siemiradzkiego, Fredry i dalej Siemieńskiego i Trembeckiego. Znajdują się tam liczne instytucje, zakłady pracy i ośrodki ochrony zdrowia, w których pracuje bardzo dużo osób.

– Parking wielopoziomowy w rejonie targowiska.

Budowa takiego parkingu miałaby uzasadnienie w przypadku budowy mostu od ul. Dworaka do rejonu ul. J. Styki. W niedzielę z parkingu korzystaliby handlujący na bazarze a w pozostałe dni osoby pracujące w rejonie ulic Siemiradzkiego, Fredry, Plac Dworcowy. Dotarcie na piechotę z parkingu przez most na lewy brzeg Wisłoka zajęłoby tylko kilka minut. Parking znajdowałby się poza strefą płatnego parkowania.

3. Ścieżka w ciągu ulicy Nadbrzeżnej (KX21 – teren publicznych ciągów pieszych) powinna być dłuższa i prowadzić do nadbrzeża Wisłoka.

4. Proszę o uwzględnienie w miejscu planowanych terenów zielonych – po północnej stronie przyszłej ulicy ul. Sieciecha – dwóch pełnowymiarowych boisk: piłkarskiego oraz wielofunkcyjnego (rugby, football amerykański, frisbee i inne).

Przy boiskach powinny znaleźć się miejsca siedzące dla publiczności. Takich obiektów brakuje w Rzeszowie i na osiedlu Pobitno. Teren, na którym mogłyby powstać boiska, jest oznaczony w projekcie planu symbolem ZPsr – teren zieleni publicznej o charakterze sportowo-rekreacyjnym.

5. Proszę o zmianę nazwy projektowanej stacji kolejowej przy ul. Załęskiej. Dotychczasowa nazwa robocza to Rzeszów – Wschód. Proszę o zmianę tej nazwy na Rzeszów – Pobitno.