W piątek rozpoczyna się głosowanie na zadania RBO. Koniecznie zagłosuj!

Uwaga, publikujemy ważne cyfry:

Kategoria I: Zadania miejskie: numer 9
Kategoria II: Zadania osiedlowe: numer 50 lub 51
Kategoria III: Zadania o charakterze kulturalnym: numer 120

Opublikowana została lista zadań, na które można głosować w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego. Podobnie jak w latach ubiegłych, można zagłosować na jedno zadanie z każdej kategorii: miejskiej, osiedlowej i o charakterze kulturalnym.

Mieszkańcom Pobitna i dzielnic sąsiednich proponujemy żeby w pierwszej kategorii głosować na projekt z Załęża – “Opracowanie projektu technicznego oraz budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią (o wymiarach 90×54 m) na Osiedlu Załęże”. Wycena zadania to 1 000 000 zł. Zadanie ma numer 9.

W kategorii drugiej (miejskiej) zostały złożone dwa zadania z Pobitna. Można zagłosować na nr 50 – „Zieleń i ławki dla osiedla Pobitno” lub 51 – „Wymiana nawierzchni asfaltowej i części nawierzchni trawiastej na nawierzchnię bezpieczną wraz z wymianą urządzeń zabawowych na placu zabaw przy budynkach Kurpiowska 4 i Małopolska 2”.

I koniecznie trzeba zagłosować na zadanie z kategorii trzeciej, kulturalnej: „640 lat Pobitna (1380-2020) – cykl imprez sportowych i edukacyjnych w rocznicę lokowania Pobitna”. Zadanie ma numer 120.

Jak zagłosować?

– Elektronicznie – za pośrednictwem elektronicznej karty do głosowania, zamieszczonej na stronie internetowej rbo.erzeszow.pl
– W formie papierowej papierowej – za pośrednictwem karty go głosowania, możliwej do pobrania z BIP-u – formularz, bądź w punkcie do głosowania, wrzuconej osobiście do urny w punkcie do głosowania, po weryfikacji tożsamości osoby głosującej, przeprowadzonej przez pracownika Urzędu Miasta Rzeszowa, na podstawie dokumentu tożsamości ze zdjęciem.

Więcej informacji można znależć tutaj.


Kategoria miejska:

  1. Opracowanie projektu technicznego oraz budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią (o wymiarach 90×54 m) na Osiedlu Załęże – 1 000 000 zł.

Kategoria osiedlowa:

  1. Zieleń i ławki dla osiedla Pobitno – 200 000 zł.

lub

  1. Wymiana nawierzchni asfaltowej i części nawierzchni trawiastej na nawierzchnię bezpieczną wraz z wymianą urządzeń zabawowych na placu zabaw przy budynkach Kurpiowska 4 i Małopolska 2 – 200 000 zł.

Zadania o charakterze kulturalnym:

  1. 640 lat Pobitna (1380-2020) – cykl imprez sportowych i edukacyjnych w rocznicę lokowania Pobitna – 50 000 zł

W przeszłości mieszkańcom osiedla Pobitno i dzielnic sąsiednich wielokrotnie udawało się wygrywać w głosowaniu na zadania do Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego. Dzięki temu powstało nowe boisko przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2, nowy wóz otrzymała Straż Pożarna z Wilkowyi czy rozpoczęto remont boiska Junaka Słocina.

Ponadto udało się wyremontować ul. Mazurską, zbudować plac zabaw na ul. Mazowieckiej, zaizolować fundamenty Przedszkola Publicznego nr 11, naprawić kilka ulic na “starym Pobitnie”. Obecnie trwa budowa parkingu przy naszym przedszkolu.

Kilkukrotnie udawało się wygrać zadania w kategorii kulturalnej. Dzięki temu udawało się zorganizować sporo rajdów, zajęć, kursów i zawodów sportowych dla mieszkańców Pobitna i Rzeszowa.