Sprawniejsza komunikacja miejska. Wnioski Rady Osiedla Pobitno


Rada Osiedla Pobitno złożyła wnioski o poprawę komunikacji miejskiej w Rzeszowie. O takie wnioski do Rad Osiedli zwrócił się Zarząd Transportu Miejskiego.

Wnioski Rady Osiedla Pobitno powstały po konsultacjach z mieszkańcami. Wnioski były przesyłane przez pocztę elektroniczną, przez profil facebook lub zostały przekazane osobiście (m. in. na zebraniu Rady Osiedla). Konsultowaliśmy niektóre wnioski z przedstawicielami Rad Osiedli Wilkowyja, Załęże i … Zwięczyca. Za wszystkie uwagi, wnioski i sugestie bardzo dziękujemy!!!

Uwagi i spostrzeżenia o charakterze ogólnym:

 1. Autobusy bardzo często przyjeżdżają spóźnione.
 2. Sporo jest przypadków, gdy autobusy w ogóle nie przyjeżdżają na określony w rozkładzie kurs.
 3. Wiele linii jest bardzo długich i bardzo wiele autobusów kursujących po tych liniach spóźnia się.
 4. Tablice stojące przy przystankach są tylko elektronicznymi rozkładami jazdy. Gdy autobus się spóźni, informacja o nim znika z wyświetlacza. To wprowadza w błąd pasażerów.
 5. W komunikacja miejskiej Mosty Zamkowy, Załęski i Mazowieckiego są niemal niewykorzystane (może należałoby stworzyć bus pas na Moście Zamkowym).
 6. W związku z częstymi problemami ze zmieszczeniem się autobusów na przystankach, należy rozważyć zakup autobusów krótkich-piętrowych zamiast długich-przegubowych.
 7. Wprowadzenie biletu 30-minutowego lub 45-minutowego w cenie biletu 1-przejazdowego. To zachęciłoby pasażerów do przesiadek i szybszego dotarcia do celu. Podobne rozwiązania powinny być stosowane w przypadku biletów elektronicznych.

Uwagi i spostrzeżenia dotyczące linii autobusowych (głównie osiedle Pobitno oraz dzielnice sąsiednie: Załęże i Wilkowyja):

 1. Konieczne jest rozdzielenie kursów linii 1 i 11 na odcinku od Placu Wolności do Załęża i w stronę powrotną. Te dwa autobusy to jedyny sposób, żeby z Załęża i Pobitna dojechać do centrum. Koniczne jest takie ułożenie ich kursów, by się nie pokrywały i były w niewielkich od siebie odległościach. Niezasadna jest sytuacja, gdy przez Załęże i Pobitno autobusy nr 1 i 11 przejeżdżają niemal razem. Wtedy pierwszy z nich jest przepełniony, drugi niemal pusty.
 2. Trasa linii nr 11 jest bardzo długa. Trzeba rozważyć jej modyfikację. W porze natężonego ruchu jedenastka często się spóźnia lub nie przyjeżdża.
 3. Uruchomienie nowej linii z Wilkowyi, przez Pobitno i przez most Zamkowy. Autobus jeżdżący taką trasą znacząco skróciłby czas dotarcia mieszkańców w rejon ulic Hetmańska, Dąbrowskiego, strefa przemysłowa Boya-Żeleńskiego. Pierwszy przystanek mógłby się znajdować w rejonie ul. św. Kingi lub ul. Cienistej.
 4. Uruchomienie nowej linii z Wilkowyi, przez Pobitno, przez rondo Załęże i dalej przez most Załęski lub Mazowieckiego w rejon ulic Lubelskiej, Warszawskiej. Pierwszy przestanek mógłby się znajdować w rejonie ul. św. Kingi lub ul. Cienistej.
 5. Autobusy linii 15 i 38 niemal dublują trasy swojego przejazdu. Różnice dotyczą tylko zakończeń na Wilkowyi i Zwięczycy. Trasę jednej z tych linii przez centrum miasta można zmienić (można powiązać z pkt. 3).
 6. Wprowadzenie dodatkowego kursu linii nr 15 we wczesnych godzinach rannych ok. 6.00
 7. Mieszkańcy zwracają uwagę na często przepełniony autobus linii 38. Należy rozważyć zwiększenie częstości kursowania autobusu tej linii.
 8. Wprowadzenie dodatkowego kursu nocnego linii N2. Obecnie istnieją dwa kursy.
 9. Autobusy linii nr 13 i nr 27 niepotrzebnie przejeżdżają przez rondo Pobitno w kursie do szpitala. Autobusy mogłyby zjeżdżać na teren szpitala z ul. Armii Krajowej. Konieczne jest udrożnienie ulic tuż przy szpitalu (przejazd utrudniają nieprawidłowo zaparkowane samochody).
 10. Bardzo ważnym jest, żeby autobus linii nr 1 zawsze jeździł na Pobitno. Pierwsza rzeszowska linia autobusowa zaczynała się na placu farnym a kończyła przy głównej bramie cmentarza komunalnego Pobitno.