Konsultacje Radnego Miasta Rzeszowa

W każdą środę, w którą odbędzie się zebranie Rady Osiedla Pobitno, odbędą się też konsultacje z Radnym Miasta Rzeszowa Wiesławem Ziemińskim.  Konsultacje i zebrania Rady Osiedla odbywają się w Rzeszowskim Domu Kultury filia Pobitno. Zapraszamy wszystkich chętnych.