Przystąpienie do sporządzenia MPZP “Zakole Wisłoka” – można składać wnioski

Rada Miasta Rzeszowa podjęła uchwałę nr IX/170/2019 z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego nr 311/6/2019 „Zakole Wisłoka” w Rzeszowie. W tej sprawie zainteresowani mogą składać wnioski.

Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Miasta Rzeszowa, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów, w terminie do dnia 17 maja 2019 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Prezydent Miasta Rzeszowa.

Czytaj też tutaj.