Strefa zamieszkania na Pobitnym – co wolno a czego nie wolno.


W kilku miejscach na osiedlu Pobitno ustawione są znaki D-40 “strefa zamieszkania”. Znaki takie ustawione są na ul. Traugutta, ul. Na Skały oraz przy wjeździe na parking obok Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 przy ul. Lwowskiej. To oznacza, że na ulicach Światowida, Lecha, Szkolnej, Szczytowej, Traugutta, Ściegiennego, Dolnej, Ogrodowej, Na Skały, Morawskiego i części Nadbrzeżnej jest właśnie strefa zamieszkania.

Co oznacza znak D-40 “strefa zamieszkania”?

1. W „strefie zamieszkania” pieszy może korzystać z całej szerokości drogi i ma pierwszeństwo przed pojazdami.
2. W „strefie zamieszkania” obowiązuje prędkość pojazdów ograniczona do 20 km/h.
3. Pozostawienie pojazdu na postoju jest możliwe tylko w wyznaczonych miejscach.
4. Kierujący pojazdem wyjeżdżającym ze „strefy zamieszkania” zostanie o tym poinformowany przez znak drogowy D – 41, co jest jednoznaczne z koniecznością zachowania szczególnej ostrożności oraz ustąpienia pierwszeństwa wszystkim uczestnikom ruchu, jako włączający się do ruchu.

Ustanowienie na ww. obszarze strefy zamieszkania było konieczne. Nie ma tutaj chodników a kierowcy często jeżdżą zbyt szybko po wąskich uliczkach Pobitna. Od niedawna pojawił się kolejny problem – w niedzielę przyjeżdżąjacy na targowisko nieprawidłowo parkują samochody na ul. Na Skały.

Niestety istnieje kłopot z przestrzeganiem zasad obowiązujących w “strefie zamieszkania”. Policja wskazuje na niemożliwość ustawienia patroli i stałej kontroli prędkości oraz źle zaparkowanych pojazdów. Niemożliwe jest także uzupełnienie oznaczenia. Odrzucone zostały wnioski Rady Osiedla o dodatkowe znaki ograniczające prędkość (B-33) czy tabliczkę “grozi odholowaniem” (T-24)

W tej sprawie konieczna jest pomoc mieszkańców. W przypadku źle zaparkowanych samochodów oraz innych koniecznych sytuacjach trzeba dzwonić na policję. Właściwy numer to tel:(17) 858 38 62, 572 908 316.