Na Lwowskiej zielone parawany !!

W 2019 roku rozpoczęto intensywne działania na rzecz zaniechania budowy betonowych ekranów akustycznych wzdłuż ul.Lwowskiej na odcinku od ul.Głębokiej do ul. Wandy. W maju bieżącego roku, po kolejnej interwencji naszej, miasto przychyliło się na piśmie i już 2023 roku zostaną zaprojektowane i wykonane nasadzenia niskopienne  zielone w przestrzeni pomiędzy jezdniami, które są alternatywą wobec budzących tyle kontrowersji płyt betonowych.

Podpowiadamy “zieleni miejskiej” aby skarpę przy ul.Krakusa obsadzić pasem brzozy która szybko rośnie i najwcześniej ma liście a następnie krzewami róży pomarszczonej, berberysów, irg, tawuły japońskiej. Pasy pomiędzy chodnikiem a jezdnią, między jezdniami należy gęsto obsadzić tujami lub innymi całorocznie zielonymi aby stanowiły zielony parawan do wysokości max 40 – 50 cm bo hałas powstaje generalnie w wyniku styku opony z je dnią.

 

Dodaj komentarz