„Kopiec Konfederatów Barskich” – uchwalenie planu coraz bliżej

(fot. materiały Urzędu Miasta Rzeszowa)

28 czerwca 2022 odbyła się dyskusja na temat Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 284/7/2016 „Kopiec Konfederatów Barskich”. Miejscem spotkania było miejskie miejsce spotkań Urban Lab.

Plan “Kopiec Konfederatów Barskich” obejmuje obszar 58 hektarów na osiedlach Pobitno oraz Załęże. Granicami tego planu są rzeka Wisłok, ulica Ciepłownicza, droga przez ogródki działkowe, tory kolejowe, ulica Załęska, granica działki wokół DPS, ul. Spółdzielcza, ul. Konfederatów Barskich, ul. Nadbrzeżna, ul. Traugutta i wąwóz od tej ulicy w kierunku targowiska. Pierwsza dyskusja dotycząca tego planu miała miejsce w roku 2019. Ówczesna Rada Osiedla w imieniu mieszkańców złożyła wnioski do tego planu.

Po trzech latach plan ponownie został wyłożony i odbyła się dyskusja. I ponownie można składać wnioski do planu. Ostateczny termin złożenia ich złożenia to 12 lipca 2022. O części uwag do planu, który teraz jest omawiany można przeczytać w artykule Daniela Kunysza (czytaj tutaj).

A co zakłada plan, którego dyskusja odbyła się 28 czerwca 2022:

1. Utworzenie nowych dróg:

– Przedłużenie ulicy Sieciecha od drogi obecnie istniejącej w kierunku zachodnim do ulicy Ciepłowniczej. Ale w odróżnieniu od propozycji z roku 2019, tym razem do linia kolejowa będzie przebiegała na przyszłą ulicą. 

– Przedłużenie ulicy Dworaka w kierunku północnym do ul. Ciepłowniczej (Wisłokostrada). Droga ta od targowiska biegłaby po nasypie. Za skarpą, nad torami kolejowymi zostanie wybudowany wiadukt.

– Powstanie nowa droga od ul. Konfederatów Barskich, od placu przy Domu Kultury w kierunku Wisłoka. Droga ta następnie przetnie ul. Wesołą i połączy się z przyszłym przedłużeniem ul. Sieciecha.

– Ulica Dolna będzie ciągiem pieszym z drogą rowerową (zmiana względem planu z roku 2019)

– Ulica Konfederatów Barskich, w rejonie skrzyżowania z ul. Chłędowskiego zostanie powiązana z ul. Dworaka (Wisłokostradą). Będzie tam jedynie prawoskręt. 

2. Powstaną rozległe tereny zielone. Część będzie utworzona na południe a część na północ od ul. Sieciecha. Tereny zielone będą miały różne funkcje. Zmieniony zostało bardzo szczegółowe przeznaczenie tych terenów (kiedyś ogród sensoryczny czy teren pod sporty zimowe).

3. Kopiec Konfederatów Barskich i jego najbliższe otoczenie będą podlegały ochronie. 

4. Przy projektowanej ul. Sieciecha powstanie budynek, który będzie pełnił funkcję zaplecza dla terenów zielonych. Będą w nim pomieszczenie dla działalności kulturalnej, szatnie sportowe itp. Przy budynku może powstać wieża widokowa.

5. Przy ul. Załęskiej, na zachód od dawnego przejazdu przez tory powstaje przystanek kolejowy. Pierwotnie stacja miała się nazywać Rzeszów-Wschód, ale powoli przebija się nazwa Rzeszów-Pobitno.

6. Na obszarze planu możliwa jest zabudowa jednorodzinna i zabudowa związana z działalnością usługową. Mieszkańcy podczas spotkania składali szereg uwag do planu (muszą je też złożyć w formie pisemnej). Uwagi dotyczyły m. in. wysokości zabudowy, koloru dachu, szerokości działek pod zabudowę, szerokości dróg. 

7. Obszar parku zostanie przecięty licznymi ścieżkami rowerowymi. Niestety nie będzie możliwości wyjazdu z wąwozu z Nadbrzeżnej (część północna) na nasyp. 

8. Utworzona zostanie ścieżka rowerowa wzdłuż Wisłoka i Wisłokostrady. Ścieżka będzie też na nasypie i na wiadukcie. Ścieżka „na dole”, wzdłuż Wisłoka będzie docierała w rejon Kopca Konfederatów i pod torami będzie biegła w kierunku północnym.

9. W rejonie przyszłego ronda przy ul. Maczka/Ciepłowniczej/Sieciecha/Wisłokostrady powstanie pumptrack.

10. W parku na płd.-wsch. od Kopca Konfederatów planowany jest obelisk upamiętniający bitwę z 1769 roku. 

11. Z rejonu targowiska planowany jest most przez Wisłok na lewy brzeg rzeki. (Część na lewym brzegu rzeki to też obszar dawnej wsi Pobitno o nazwie Wierzbówka)

Mieszkańcy chcący zgłosić uwagi względem drugiej wersji Planu powinni zrobić to na piśmie najpóźniej do dnia 12 lipca 2022 r.

(fot. materiały Urzędu Miasta Rzeszowa)

 

 

Dodaj komentarz