Deklaracji dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania

Przypominamy o termin złożenia deklaracji dot. źródeł ciepła i źródeł spalania, który upływa 30 czerwca 2022 roku.

Złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, ma na celu zebranie danych dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych. Każdy budynek, który posiada źródło ciepła lub spalania paliw do 1 MW należy zgłosić wypełniając odpowiednią deklarację.

Każdy właściciel/zarządca budynku lub lokalu ma obowiązek złożyć deklarację.

Deklaracje do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków można składać na dwa sposoby:

  • przez Internet, w formie elektronicznej na stronie https://ceeb.gov.pl/, za pomocą profilu zaufanego, podpisu kwalifikowanego lub e-dowodu
  • w wersji papierowej, składając ją osobiście w Urzędzie Miasta albo wysyłając ją tradycyjną pocztą na adres:
    Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta, Rynek 7, 35-060 Rzeszów.

Złożenie deklaracji jest obowiązkowe, jeżeli Twój dom posiada źródło ciepła i spalania paliw zainstalowane przed 1 lipca 2021 r. na złożenie deklaracji masz 12 miesięcy. Jeżeli źródło ciepła lub spalania paliw zostanie zainstalowane po 1 lipca 2021 roku deklarację należy złożyć w terminie 14 dni.

Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw:

Formularz A – budynki i lokale mieszkalne

https://www.gunb.gov.pl/sites/default/files/pliki/dokumenty/deklaracja_a_v.1.4_-_1.3.2022.pdf?904

Formularz B dla budynków i lokali niemieszkalnych:

https://www.gunb.gov.pl/sites/default/files/pliki/dokumenty/deklaracja_b_v.1.4_-_1.03.2022.pdf?905

Instrukcja składania deklaracji dotyczącej źródła/źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych oraz niemieszkalnych w formie elektronicznej.

https://www.gunb.gov.pl/sites/default/files/pliki/dokumenty/instrukcja_-_ceeb_0.pdf?701

 

źródło:
ceeb.gov.pl

Dodaj komentarz