Zmiany czyli wyniki wyborów do Rady Osiedla Pobitno.


9 października odbyły się wybory do Rady Osiedla Pobitno. W wyborach uczestniczyły 184 osoby.

W wyniku wyborów wyłoniona została nowa Rada Osiedla Pobitno:

Przewodniczący – Wiesław Ziemiński
Wiceprzewodniczący – Jacek Szczepański
Wiceprzewodniczący – Waldemar Tokarski
Sekretarz – Alicja Geroń – Sierżęga

Członowie Rady Osiedla: Tadeusz Adamarek, Jacek Baran, Agnieszka Chmiel, Arkadiusz Chmiel, Anna Gołąbek, Grażyna Groszek, Tomasz Grzyb, Daniel Kunysz, Kacper Kwaśniak, Adam Napiórkowski, Anna Podlaszczyk.

Gratulacje dla zwycięzców oraz podziękowania dla tych, którzy dotychczas pracowali w Radzie Osiedla.