Wyższa bonifikata dla wykupu mieszkań ul. Małopolskiej i Baldachówki

Mieszkańcy z ulic Małopolskiej 2 oraz Baldachówki 8 zwrócili się z wnioskiem o wyższe bonifikaty do wykupu mieszkań będących własnością Gminy Miasto Rzeszów.  Wnioski argumentują głównie złym stanem technicznym budynków oraz mieszkań których są lokatorami. Wyższa bonifikata na zakup mieszkań w praktyce oznacza  sprzedaż po niższej cenie niż ich rynkowa wartość. Obecnie zgodnie z uchwała z 2008r. ws. zakupu lokalu Nr XXXIX/67/2008 z dnia 28.10.2008 mieszkańcom budynku przy ul. Małopolskiej 2 przysługuje bonifikata w wysokości 50% wartości lokalu gdy zostanie zapłacona jednorazowo przed podpisaniem umowy, lub 45% wartości lokalu gdy cena sprzedaży zostanie rozbita na raty. Natomiast mieszkańcy Baldachówki 8 mogą zgodnie z Uchwała Nr XXXVIII-798-2017 wykupić mieszkania z bonifikatą 60% wartości lokalu gdy cena sprzedaży zostanie zapłacona jednorazowo i 50% wartości lokalu gdy cena sprzedaży zostanie rozłożona na raty w okresie 1-10 lat wraz z oprocentowaniem.

W obu powyższych przypadkach lokatorzy chcą bonifikaty 80% wartości lokalu podobnie jak dla lokali przy Hanasiewicza 20, 20a i 20b gdzie Uchwała Nr XXXI-659-2016 z dnia 27 września 2016r która zezwalała na wyższą Bonifikatę. Taka bonifikata oznacza, że lokal można wykupić jedyne za 20% jego wartości rynkowej.

 

Na prośbę mieszkańców

Jako radni zwróciliśmy się do Prezydenta Miasta Rzeszowa w tej sprawie i został przygotowany projekt uchwały

Zaproponowano aby ustalić bonifikaty w następujących wysokościach:

1. 80% wartości lokalu w przypadku, gdy cena sprzedaży zostanie zapłacona jednorazowo przed podpisaniem umowy,
2. 70% wartości lokalu gdy cena sprzedaży została rozłożona na raty:
– płatne w ciągu jednego roku bez oprocentowania (§ 9 uchwały),
– płatne przez okres 2-10 lat z oprocentowaniem (§ 8 uchwały).
3. W przypadku sprzedaży lokalu mieszkalnego najemcy, który jest jednocześnie byłym właścicielem budynku, w którym znajduje się sprzedawany lokal lub następcą prawnym tego właściciela, bonifikata może być podwyższona przez Prezydenta Miasta do 90% wartości lokalu.

Uzasadniając to m.in:

  • – obecnie nasz blok przy ul. Małopolskiej 2 liczy 25 lat;
  • – w budynku jest 30 mieszkań;
  • – w 2008 roku zostało wykupionych 6 lokali mieszkalnych;
  • – po 25 latach zwiększyła się amortyzacja;
  • – ekspertyzy wykazały, że instalacje elektryczna i wentylacyjna są w złym stanie technicznym;
  • – nie posiadamy miejsc parkingowych i placu zabaw dla dzieci.

Dodatkowy argumentem jest fakt, że obecnie Miasto ponosi opłaty z tytułu remontów lokali i ich utrzymania, dlatego zasadnym byłaby ich sprzedaż na rzecz obecnych lokatorów, którzy we własnym zakresie dbaliby o lokale.

 

Opinia Komisji:

Komisja której jestem członkiem pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, jednak na sesji Rady Miasta został ponownie skierowany do rozpatrzenia. Niestety nasze starania mogą być na nic, ponieważ Uchwałę Nr XXXI-659-2016 z dnia 27 września 2016r na którą powoływali się mieszkańcy Baldachówki 8 dla bonifikaty 80%, uchylił Wojewoda Podkarpacki stwierdzając jej nieważność: Podobny los może spotkać projekt uchwały skierowany do komisji. Trzeba jednak zaznaczyć, że lokal przy Hanasiewicza 20, 20a i 20b był niedawno remontowany z funduszy gminy i być może to była przyczyna uchylenia przez Wojewodę Podkarpackiego. Pozostaje poczekać na ponowne rozpatrzenie komisji

 

Dodaj komentarz