Usunięto kontenery selektywnej zbiórki odpadów

Na wniosek nowego przewodniczącego Rady Osiedla Pobitno usunięto kontenery selektywnej zbiórki odpadów, przy osiedlowym Domu Kultury. Ta decyzja nie spodobała się mieszkańcom starego Pobitna. Było to świetne proekologiczne miejsce na wywiezienie słoików, butelek, makulatury czy tworzyw sztucznych. Zlikwidowano również edukacyjną tablicę zlokalizowaną obok, informującą mieszkańców jakie odpady należy wrzucać do poszczególnych kontenerów. Takie miejsce jest potrzebne na naszym osiedlu

Na wniosek przewodniczącego Rady Osiedla usunięto kontenery selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

Kilku mieszkańców prosiło Radę Osiedla żeby zająć się tematem bałaganu wkoło kontenerów. Rada uznała, że najprostszym rozwiązaniem będzie usunięcie wszystkich kontenerów. Przewodniczący skierował wniosek do dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej żeby “szybko i sprawnie” usunąć kontenery. Niestety tym sposobem za błędy kilku osób ukarano całe osiedle.

Obecnie po decyzji przewodniczącego żeby pozbyć się makulatury, butelek czy nadmiaru plastikowych opakowań PET mieszkańcy osiedla muszą wypełnić oświadczenie właściciela nieruchomości na której zamieszkują i zawieźć śmieci na ul. Ciepłowniczą 11 do PSZOK (Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów) Każdorazowe dowożenie śmieci generuje dodatkowe koszty, oraz zanieczyszczenie powietrza. Istnieje również ryzyko podrzucania śmieci na okoliczne tereny zielone.

Będziemy podejmować działania aby kontenery przywrócić

Kazimierz Walat
tel: 694 053 490

osiedle Pobitno

 

Każdy kto chce teraz oddać śmieci musi wypełnić oświadczenie i zawieźć je na Ciepłowniczą 11