Wierzbówka, Gawłówka, Chmielówka – Pobitno na lewym brzegu Wisłoka

Pobitno to osiedle, a kiedyś wieś, leżąca na prawym brzegu Wisłoka. Tak prawdopodobnie uważa większość mieszkańców Rzeszowa. Ale Pobitno znajduje się też na lewym brzegu Wisłoka.

Zanim Pobitno zostało włączone do Rzeszowa 1 lipca 1951 roku, wieś sąsiadowała z miastem. Na prawym brzegu granicą był potok Młynówka. Dalsza część granicy, już na lewym brzegu Wisłoka znajdowała się w rejonie obecnej ul. Jana Styki, wzdłuż tej drogi, dotykała obecnej ul. Batorego i w niewielkim oddaleniu od torów kolejowych biegła z powrotem do rzeki. Dalej granica przebiegała wzdłuż Wisłoka.

(Mapa Pobitna z 1849 roku)

Lewobrzeżna część Pobitna mogła się znaleźć na drugim brzegu rzeki po jakiejś zmianie biegu koryta Wisłoka. Teren ten był określany jako Wierzbówka. Istniała też nazwa Gawłówka – od mieszkającej tam rodziny Gawłów. Na mapie z 1849 roku oprócz „Wierzbówki”, funkcjonuje też inny termin „Pole za wodą”.

Dawną granicę pomiędzy Rzeszowem a Pobitnem nadal można uchwycić, gdy przeanalizuje się granice działek w tym rejonie. Szczególnie ciekawy jest fragment w kształcie litery W niedaleko przejazdu kolejowego przy ul. Batorego.

(geoportal, układ działek w rejonie ulic Styki i Batorego, widok z 21.10.2023)

(Mapa Pobitna i Rzeszowa z 1944 roku)

Podczas niedawnego spotkania organizacji społecznych na Wierzbówce (Gawłówce), pojawił się Władysław Gaweł. Pan Władysław ma 84 lata i dobrze pamięta okres przed włączeniem Pobitna do Rzeszowa. Jego dom przy ul. Jana Styki miał wcześniejszy adres Pobitno 7. Po drugiej stronie ulicy jest dom, którego wcześniejszy adres to Pobitno 6. Teren bliżej ulicy Batorego zamieszkiwała żydowska rodzina Chmielów. Dlatego teren ten określano jako Chmielówka. Termin ten i pamięć o tej rodzinie być może uda się ocalić właśnie dzięki panu Władysławowi. 

(Władysław Gaweł, Adam Napiórkowski)

Po włączeniu Pobitna do Rzeszowa w 1951 roku, Wierzbówka (Gawłówka, Chmielówa, Pole za Wodą) administracyjnie przestała być związana z Pobitnem. Obecnie znajduje się na osiedlu Śrómieście, ale ślady przynależności do Pobitna nadal są obecne.

Dodaj komentarz