Udało się posprzątać wybrzeże Wisłoka na osiedlu Pobitno


Grupa zapaleńców zebrała się dzisiaj na osiedlu Pobitno, żeby pozbierać śmieci. Udało się posprzątać wybrzeże Wisłoka na odcinku pomiędzy targowiskiem a Kopcem Konfederatów. W akcji wzięło udział ok. 25 osób.

Niestety wszyscy mieli co robić. Nad brzegiem Wisłoka znajdowało się sporo śmieci. Część z nich została przywiana przez wiatr, głównie z targowiska. Część śmieci przypłynęło Wisłokiem. Ale najwięcej śmieci zostało w to miejsce przyniesione przez ludzi.

Akcję zbierania śmieci zainicjowała Fundacja Rzeszowska i Stacja Rzeszów Dziki przy wsparciu Polskich Wód oraz Rzeszowskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej.

Bardzo dziękujemy wszystkim wolontariuszom! Dzięki Wam na osiedlu Pobitno jest ładniej.