Projekt MPZP na Słocinie na sesji Rady Miasta Rzeszowa

(fragment projektu uchwały, materiały Urzędu Miasta Rzeszowa)

W najbliższy wtorek, 28 kwietnia odbędzie się sesja Rady Miasta Rzeszowa. W punkcie siódmym sesji znajduje się projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na fragmencie osiedla Słocina.

Projekt nr 256/8/2013 „Słocina-Zachód” obejmuje swym zasięgiem fragment osiedla Słocina w rejonie ulic Wieniawskiego i Szajerów. Na tym obszarze rozwija się budownictwo jednorodzinne oraz wielorodzinne. I spora część terenów objętych planem jest przeznaczona pod taką właśnie zabudowę. Ale są też fragmenty przeznaczone pod działalność usługową. Są też wytyczone nowe drogi – m. in. prostopadłe do ul. Wieniawskiego.

Na obszarze objętym projektem są też ogródki działkowe. Teren, na którym się znajdują należy do miasta Rzeszowa a użytkownicy są długoletnimi dzierżawcami. Według planu teren ten jest zarezerwowany pod zieleń publiczną. Dopuszcza się tam budowę obiektów małej architektury, ciągów pieszych, ścieżek rowerowych, placów zabaw, urządzeń rekreacyjnych oraz zbiorników i cieków wodnych. Czy to oznacza, że ogródki znikną a powstanie park? To bardzo prawdopodobne.

Szczegóły projektu uchwały możesz zobaczyć tutaj.

 

Dodaj komentarz