Od dzisiaj głosujemy na zadania RBO! Właściwe cyfry to 8, 36, 93.


Od dzisiaj głosujemy na zadania zgłoszone do Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego. Osoba uprawniona – czyli każdy mieszkaniec Rzeszowa – może oddać głos na jedno zadanie w każdej z trzech Kategorii. Mogą głosować także dzieci, nawet te najmłodsze.

Zachęcamy do wybrania trzech zadań w każdej kategorii:

Kategoria I – zadania ogólnomiejskiej
Modernizacja infrastruktury miejskiej poprzez zakup oczyszczaczy powietrza dla rzeszowskich przedszkolaków – CZYSTE POWIETRZE – ZDROWE ODDYCHANIE – 1 000 000 zł. – zadanie numer 8.

Kategoria II – zadania osiedlowe
Modernizacja placu zabaw przy budynku Przedszkola Publicznego Nr 11 w Rzeszowie, ul. Mazurska 19 Pobitno  – 200 000 zł. – zadanie numer 36

Kategoria III – zadania kulturalne
“Nie ma nudy na Dzielnicy” – cykl imprez sportowych i edukacyjnych dla mieszkańców osiedli Pobitno, Wilkowyja, Słocina, Załęże 50 000 zł. – zadanie numer 93

Chcesz szybko zagłosować kliknij


Głosowanie przeprowadza się w formie:

1. elektronicznej – za pośrednictwem elektronicznej karty do głosowania, zamieszczonej na stronie internetowej rbo.erzeszow.pl;
2. papierowej – za pośrednictwem karty go głosowania, możliwej do pobrania z BIP-u, bądź w punkcie do głosowania, wrzuconej osobiście do urny w punkcie do głosowania, po weryfikacji tożsamości osoby głosującej, przeprowadzonej przez pracownika Urzędu Miasta Rzeszowa, na podstawie dokumentu tożsamości ze zdjęciem.

Liczba i lokalizacja punktów do głosowania w formie papierowej, elektronicznej, a także terminy, w których będą czynne.

 • 5 punktów do głosowania w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego na 2021r., w których można głosować w formie papierowej w terminie od 23 października do dnia 2 listopada 2020 r., w godzinach pracy Urzędu Miasta Rzeszowa:
  -Kancelaria Ogólna Urzędu Miasta Rzeszowa, ul. Rynek 1,
  -Punkt Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Rzeszowa w Galerii Handlowej „NOWY ŚWIAT”, ul. Krakowska 20,
  -Punkt Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Rzeszowa w Centrum Kulturalno-Handlowym MILLENIUM HALL, ul. Kopisto 1,
  -Punkt Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Rzeszowa w Centrum Handlowym PLAZA Rzeszów, Al. Rejtana 65,
  -Punkt Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Rzeszowa w Galerii RZESZÓW, Al. Piłsudskiego 44.
 • 2 punkty do głosowania w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego na 2021 r., w których można głosować w formie papierowej. We wskazanych punktach można uzyskać również wsparcie w głosowaniu w formie elektronicznej. Punkty będą czynne w godzinach pracy urzędu:
  -Punkt Informacyjny Urzędu Miasta Rzeszowa, ul. Kopernika 15,
  -Punkt Informacyjny Urzędu Miasta Rzeszowa, ul. Okrzei 1.

Wyboru dokonuje się poprzez wpisanie w odpowiedniej rubryce karty do głosowania numeru zadania, zgodnie z listą zadań przyjętych do głosowania.

Dodaj komentarz