Wniosek o nowe przejścia dla pieszych na Pobitnym i Wilkowyi

 


Stowarzyszenie Dzielnica złożyło wniosek do Prezydenta Miasta Rzeszowa o oznaczenie trzech przejść dla pieszych na osiedlach Pobitno i Wilkowyja. Miejsce wskazane we wniosku są zlokalizowane przy drogach, które krzyżują się z ul. Morgową. 

Miejsca, które są objęte wnioskiem:

  1. Ul. Kurpiowska – tuż przy skrzyżowaniu z ul. Morgową. Oprócz oznaczenia przejścia, konieczne jest także uzupełnienie fragmentu chodnika.
  2. Ul. Mazurska – tuż przy skrzyżowaniu z ul. Morgową. Oprócz oznaczenia przejścia, konieczne jest także uzupełnienie fragmentu chodnika.
  3. Ul. Kujawska – tuż przy skrzyżowaniu z ul. Morgową

W miejscach tych, pomimo dużego ruchu pieszego, piesi są narażeni na potrącenia oraz niedogodności związane z wejściem na jezdnię. Oznaczenie nowych przejść i poprawa infrastruktury wokół nich są konieczne także ze względu na zwiększające się natężenie ruchu samochodowego w tej części miasta.

W erze przed koronawirusem wnioski tego typu najczęściej trafiały do zaopiniowania do Rad Osiedla. Ta z Pobitna powinna wydać opinię w sprawie przejście przy ul. Kurpiowskiej a Rada Osiedla Wilkowyja odnieść się do wniosku o przejście przez ul. Mazurską i ul. Kujawską. Po wydaniu opinii wniosek wróci do Urzędu Miasta Rzeszowa (w tym wypadku Miejskiego Zarządu Dróg) i zapadnie decyzja o oznaczeniu przejść.

Dodaj komentarz