Od dzisiaj głosujemy na RBO. Właściwe numery to 4, 34 i 95!

https://rbo.erzeszow.pl/projekt/220

Od dzisiaj do 8 października można głosować na zadania zgłoszone do Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego. Mamy trzy ciekawe propozycje.

Zadania, podobnie jak w poprzednich latach są pogrupowane w trzech kategoriach: miejskiej, osiedlowej i kulturalnej. Propozycja zadania miejskiego na osiedlu Pobitno to budowa ogrodu jordanowskiego na działkach miejskich powyżej szkoły. Jest tam piękny teren o powierzchni ok. 50 a. Mógłby tam powstać park, z którego mogliby korzystać mieszkańcy oraz uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2. Mogłyby się tam odbywać szkolne imprezy Dni Osiedla lub dożynki.

W kategorii osiedlowej po raz kolejny można zagłosować propozycje budowy schodków przy ul. Traugutta. Zadanie to zgłosiła Rada Osiedla Pobitno.

W kategorii “działania o charakterze kulturalnym” po raz kolejny trzeba poprzeć pomysł stowarzyszenia “Dzielnica”. To cykl działań sportowych i edukacyjnych dla mieszkańców osiedli Pobitno, Wilkowyja, Załęże, Słocina oraz wszystkich chętnych. Propozycja ta zakłada organizację rajdów pieszych, rowerowych, zajęć sportowych i innych.

Propozycje zadań:
4. Ogród jordanowski na Pobitnym (300 000 zł.) >>>
34. Modernizacja ul. Traugutta – zejście (schodki) w kierunku placu targowego przy ul. Dworaka (200 000 zł.) >>>
95. Ekologia, historia, sport, integracja – aktywna Dzielnica (50 000 zł.) >>>

Głosowanie odbywa się w dniach od 10 września do 8 października 2021 r.
O wyborze zadań do realizacji decydują w drodze głosowania mieszkańcy Rzeszowa. Fakt zamieszkiwania na terenie miasta Rzeszowa weryfikowany jest na podstawie oświadczenia, zawartego w karcie do głosowania.

Głosowanie przeprowadza się w formie:
1. elektronicznej – za pośrednictwem elektronicznej karty do głosowania, zamieszczonej na stronie internetowej rbo.erzeszow.pl;
2. papierowej – za pośrednictwem karty go głosowania, możliwej do pobrania z BIP-u, bądź w punkcie do głosowania, wrzuconej osobiście do urny w punkcie do głosowania, po weryfikacji tożsamości osoby głosującej, przeprowadzonej przez pracownika Urzędu Miasta Rzeszowa, na podstawie dokumentu tożsamości ze zdjęciem.

Dodaj komentarz