Obwodnica musi powstać – mieszkańcy się organizują

(fot. Adam Napiórkowski)

Niemal 100 osób uczestniczyło w spotkaniu, które odbyło się w szkole oo. pijarów przy ul. Bałtyckiej. Tematem spotkania była obwodnica Pobitna i Wilkowyi oraz natężenie ruchu w rejonie tych dwóch osiedli.

Osiedla Pobitno i Wilkowyja to te części Rzeszowa, które w ostatnim podlegają bardzo intensywnej zabudowie. Pojawiło się sporo nowych domów, tych wolnostojących oraz w zabudowie szeregowej. Powstało też wiele budynków wielorodzinnych – na ulicach Kurpiowskiej, Marcina Filipa, św. Kingi. W trakcie budowy jest inwestycja deweloperów i spółdzielni przy ul. Bałtyckiej. Powstają też obiekty przemysłowe i handlowe. Na ul. Warneńczyka wybudowano archiwum a na ul. Bałtyckiej szkołę oo. pijarów. 

Działania budowlane były chaotyczne. Ład przestrzenny, planowanie zabudowy zostały zepchnięte na dalszy plan. Obok domów powstawały bloki, przy wąskich drogach stawiano wielkie wieżowce. Okazało się też, że sieć dróg jest niewystarczająca. Po wąskich osiedlowych uliczkach przeciskają się mieszkańcy, dojeżdżający do pracy do Rzeszowa z okolic miasta oraz odwożący swoje dzieci do szkoły. Ruch już jest spory a będzie jeszcze większy po pełnym wykorzystaniu szkoły oo. pijarów oraz oddaniu nowych bloków przy ul. Bałtyckiej.

Mieszkańcy ul. Bałtyckiej podjęli niedawno protest przeciwko natężeniu ruchu na tej ulicy. Konieczna jest budowa nowych dróg – m. in obwodnicy osiedli Pobitna i Wilkowyi. I dlatego w szkole oo. pijarów spotkali się mieszkańcy. 

(fot. Adam Napiórkowski)

Którędy obwodnica

Ale oprócz powszechnej zgody, że ruch jest zbyt duży i że trzeba budować obwodnicę wspólne ustalenia się kończą. Najstarsze plany obwodnicy lokują ją pomiędzy blokami i domkami przy ul. Marcian Filipa. Dalej droga wiodłaby w kierunku północnym i zachodnim do ul. Sieciecha. Plan powstał dawno temu, okolica została zabudowana i mieszkańcy Marcina Filipa nie chcą obwodnicy pod oknami. Proponują przesunięcie jej dalej na wschód. Tej koncepcji sprzeciwiają się mieszkańcy bloków budowanych przez firmę Besta. Ci też nie chcą mieć obwodnicy pod oknami.

(Proponowany układ dróg na os. Pobitno i Wilkowyja, rys. Daniel Kunysz)

Mieszkańcy postulują, żeby obwodnicę miasta (odcinek wschodni) wybudować już na terenie gminy Krasne. Z dala od obecnej zabudowy. Ulicę Marcina Filipa mogłaby przeciąć droga o charakterze drogi lokalnej, osiedlowej.

Bezpieczeństwo

Podczas spotkania mniej miejsca poświęcono bezpieczeństwu pieszych i rowerzystów w tej części miasta. Do szkoły codziennie uczęszcza kilkaset dzieci. W rejonie Bałtyckiej i Morgowej towarzyszą im pędzące samochody oraz ciężkie pojazdy budowy. A w tej części miasta obowiązuje strefa ograniczonej prędkości lub strefa zamieszkania. Maksymalna prędkość, z którą można się tu poruszać to 20 lub 30 km/h. 

(Strefa ograniczonej prędkości, rys. Adam Napiórkowski)

 

 

 

Dodaj komentarz