Nowe osiedle blokowe na os. Pobitno

Na najbliższej sesji Rady Miasta Rzeszowa radni będą decydować o zamianie działek w obrębie os Pobitno (punkt 14) . Chodzi o działki nr. 446/1  0,343 ha), 690/1 (0,0011 ha), 479/6 (0,0160 ha) i 690/7  (0,0719 ha) stanowiących własność Gminy Miasta Rzeszów (obręb 218 Wilkowyja Pn) . Są tą nieruchomości położone pomiędzy ul. Załęską, a Al. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego.

Działki będące własnością miasta których zamiana dotyczy

 

Na czerwono (orientacyjnie) działki będące własnością Gminy Miasto Rzeszów do zamiany na rzecz dewelopera Hartbex i możliwy zakres inwestycji

 

Obecnie na tych terenach nie dzieje się nic, czasem zieleń jest koszona. Poniżej zdjęcia z wizytacji w terenie:

 

Podobna uchwała miała być w ubiegłym miesiącu na sesji Rady Miasta, ale na wniosek Prezydenta została zdjęta z porządku obrad. Wtedy wymienione wyżej działki gminy miały być na sprzedaż do licytacji, teraz są bez licytacji do zamiany za działki które proponuje miastu Hartbex tj. 269/6 (0,0712 ha) obręb 209 os. Zalesie .

Pobierz (PDF, Unknown)

 

Działki będące własnością Gminy dzielą obszar inwestycji przez co inwestor nie może w pełni wykorzystać potencjału swoich działek, mając całość można wybudować większe osiedle. Jasnym jest, że interesie inwestora jest zamiana, ale Gmina Miasto Rzeszów zyska na tej zamiennie ?

Hartbex proponuje w zamian nieruchomość przy ul. Forsycjii z chodnikiem:

UL. Forsycjii os. Zalesie, propozycja Hartbex

 

Czy miasto skorzysta na tej zamienie ?

Na proponowanej działce wybudować nic nie można, ponieważ przeznaczona jest pod drogę która już istnieje. na działkach miejskich w zasadzie też.  Mieszkańcy os. Pobitno obawiają się jednak o dojazd do swoich domów i zwiększenie zakorkowania na ul. Konfederatów Barskich. Choć bloków nie uda się zatrzymać, podział działki i brak zamiany ze strony miasta może wpłynąć że planowane osiedle blokowe będzie mniejszej skali. Mieszkańcy os. Pobitno zebrali już ponad 200 podpisów przeciwko zamianie działek i skierowali je do Prezydenta Miasta.

Decyzja zapadnie w dniu jutrzejszym tj. wtorek na najbliższej sesji rady miasta Rzeszowa w Ratuszu. Na facebooku Pobitno, jest ankieta, czy jesteś za czy przeciw zamianie działek zachęcam wyrażenia swojej opinii. Pomoże to Radnym na podjęcie decyzji.