Mieszkańcy Pobitna będą świętować 25 lat parafii.

(fot. Kazimierz Walat)

W najbliższą niedzielę mieszkańcy Pobitna (dzisiaj są to osiedle Pobitno i część osiedla Mieszka I) będą obchodzić 25-lecia powstania parafii św. Józefa Sebastiana Pelczara.

Pierwszą parafia na Pobitnym była prawosławna. Cerkiew istniała tutaj prawdopodobnie w momencie zajęcia tego terenu przez Kazimierza Wielkiego a najstarsze wzmianki o popie na Pobitnym pochodzą z końca XIV wieku. Katoliccy mieszkańcy Pobitna mogli być wówczas w mniejszości. Nie wiemy dokładnie gdzie znajdowała się cerkiew. Wokół świątyni znajdował się najpewniej najstarszy cmentarz na Pobitnym. Ostatnia wzmianka o cerkwi pobicińskiej pochodzi z 1651 a kres społeczności prawosławnej nastąpił być może po jednym z najazdów tatarskich.

Katolicy z Pobitna od 1412 roku należeli do parafii Krasne. Później jednak przez wiele lat wieś przynależała do rzeszowskiej fary. Mieszkańcy Pobitna uczęszczali na nabożeństwa do swojego kościoła parafialnego lub do położonego bliżej kościoła św. Rocha w Słocinie.

Ze względu na sporą odległość do kościoła parafialnego, w Wielką Sobotę to ksiądz przyjeżdżał na Pobitno święcić pokarmy. Miejscem takiego święcenia był m. in. plac w rejonie dzisiejszego Domu Kultury.

(fot. Marcin Czyrek)

W 1994 roku biskup rzeszowski Kazimierz Górny powołał rektorat pw. bł. J. S. Pelczara dla dzielnicy Pobitno. Wybudowano wówczas niewielką kaplicę, w której odbywały się nabożeństwa.

W 1995 roku bp Kazimierz Górny erygował parafię Pobitno. Teren nowej jednostki został wydzielony z parafii farnej – w jej granicach znalazła się dawna miejscowość Pobitno. Pierwszym proboszczem został ks. Stanisław Wójcik. W 1999 roku przystąpiono do budowy kościoła. Świątynia została konsekrowana w 2011 roku.

Kościół parafii J. S. Pelczara znajduje się w na dzisiejszym osiedlu Mieszka I, tuż przy rondzie Pobitno. Parafia obejmuje swym zasięgiem teren osiedla Pobitno i części osiedla Mieszka I. Przy kościele działa wiele grup parafialnych, m. in. prezentujący dobry poziom artystyczny chór Magnificat czy bardzo aktywny oddział Caritas.

(fot. Marcin Czyrek)

6 września 2020 roku o godz. 12.00 odbędzie się uroczysta msza św. w rocznicę powstania parafii. Uroczystości będzie przewodniczył ks. bp Jan Wątroba.

Ważniejsze, ciekawe zwyczaje praktykowane w parafii św. J. S. Pelczara
– Nabożeństwa ku czci św. Rity – każdego 22 dnia miesiąca.
– Droga krzyżowa w Wielki Piątek po uliczkach cmentarza komunalnego Pobitno.
– Pielęgnowanie pamięci o żołnierzach Konfederacji Barskiej poległych na polach wsi Pobitno.
– Święcenie pokarmów w Domu Kultury na Pobitnym.
– Dożynki parafialne w dniu 15 sierpnia.

(fot. Marcin Czyrek)

Dodaj komentarz