Jest już projekt budżetu miasta na rok 2021. Są inwestycje z Pobitna, Wilkowyi, Słociny i Załęża.

(fot. Adam Napiórkowski)

15 grudnia podczas sesji Rady Miasta Rzeszowa będzie procedowany projekt budżetu miasta Rzeszowa na rok 2021. W projekcie znalazło się sporo zadań z osiedli Pobitno, Wilkowyja, Załęże i Słocina. Część z nich mieszkańcy wygrali w głosowaniu na Rzeszowski Budżet Obywatelskim. To m. in. duże zadania związane z modernizacją obiektów sportowych na Słocinie i Załężu.

Ale w budżecie na próżno szukać inwestycji, o które mieszkańcy upominają się od bardzo długiego czasu. Nie ma słowa o miejskiej szkole i przedszkolu na Wilkowyi a na żłobek zarezerwowano symboliczną kwotę – 50 000 zł. Niewielka suma jest też przypisana do budowy drogi łączącej ulicę Kurpiowską z al. Żołnierzy I AWP.

Spora kwota została zarezerwowana na przebudowę ronda Pobitno. Duża modernizacja czeka Przedszkole nr 11 oraz Dom Kultury na Wilkowyi. W budżecie znalazł się też projekt stowarzyszenia Dzielnica – „Nie ma nudy na Dzielnicy – cykl imprez sportowych i edukacyjnych dla mieszkańców osiedli Pobitno, Wilkowyja, Słocina, Załęże”.

Pobitno

– Budowa wielopoziomowego skrzyżowania ulic: Lwowskiej, Al. Armii Krajowej, Al. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego (Rondo Pobitno) -1 188 489 zł.
– MZD Budowa ekranów wyciszających na ul. Morgowej w rejonie skrzyżowania z ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego  – 198 800 zł.
– Poprawa infrastruktury rowerowej – budowa ścieżek rowerowych na obiektach mostowych (m. in. most Lwowski) – 9 982 514 zł.
– Połączenie Al. Rejtana z ul. Ciepłowniczą, etap II – 348 459 zł.
– Budowa drogi łączącej ul. Kurpiowską z Al. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego – 27 303 zł.
– Modernizacja infrastruktury miejskiej poprzez zakup oczyszczaczy powietrza dla rzeszowskich przedszkolaków – CZYSTE POWIETRZE – ZDROWE ODDYCHANIE (m. in. Przedszkole nr 11) – 1 000 000 zł.
– Modernizacja placu zabaw przy budynku Przedszkola Publicznego Nr 11 w Rzeszowie, ul. Mazurska 19 – 200 000 zł.
– Termomodernizacja budynku PP Nr 11 w Rzeszowie – 300 000 zł.
– Utworzenie Ośrodka Wsparcia dla osób z otępieniami w tym w chorobie Alzheimera ul. Litewska 2a w Rzeszowie – 100 000 zł.
– Budowa targowiska przy ul. Lwowskiej – 75 758 zł.
– Dotacja celowa dla Rzeszowskiego Domu Kultury na zadanie pn. Nie ma nudy na Dzielnicy – cykl imprez sportowych i edukacyjnych dla mieszkańców osiedli Pobitno, Wilkowyja, Słocina, Załęże – 50 000 zł.

Wilkowyja

– Budowa chodnika wraz z miejscami postojowymi na ul. Mazowieckiej – 179 609 zł.
– Budowa żłobka na os.Wilkowyja – 50 000 zł.
– Przykrycie rowu oraz budowa miejsc postojowych pod potrzeby Domu Kultury Filia Wilkowyja – 172 251 zł.

Słocina

– Budowa drogi KDG na przedłużeniu al. Krzyżanowskiego od Al. Armii Krajowej do ul. Wieniawskiego – 465 789 zł.
– Rozbudowa ul. Matysowskiej 6 880 000 MZD Rozbudowa ul. Słocińskiej – 110 268 zł.
– Rozbudowa ul. Św. Rocha na odcinku od ul. Św. Marcina do granic miasta Rzeszowa – 260 000 zł.
– Budowa ul. Rodziny Lutaków i ul. Braci Aletańskich – 379 159 zł.
– Budowa budynku na potrzeby OSP Rzeszów-Słocina – 1 002 105 zł.
– Dotacja celowa dla OSP Rzeszów – Słocina na zadanie pn. Modernizacja taboru ratowniczego poprzez zakup samochodu 4×4 typu pick-up z zabudową modułową dla OSP Rzeszów – Słocina – 200 000 zł.
– Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Słocińskiej i Góreckiego – 90 000 zł.
– Odwodnienie terenu w rejonie ul. Powstańców Listopadowych – 20 000 zł.
– II Etap modernizacji i rozbudowy obiektu sportowego położonego przy ul. Stanisława Gliwy na Osiedlu Słocina w Rzeszowie – 798 153 zł.
– III Etap modernizacji i rozbudowy obiektu sportowego położonego przy ul. Stanisława Gliwy na Osiedlu Słocina w Rzeszowie – 836 000 zł.
– IV etap modernizacji i rozbudowy obiektu sportowego położonego przy ul. St. Gliwy na Osiedlu Słocina w Rzeszowie – 820 000 zł.
– Dotacja celowa dla Rzeszowskiego Domu Kultury na zadanie pn. Piknik strażacki połączony z obchodami 120 lecia Ochotniczego Pożarnictwa na Słocinie – 50 000 zł.

Załęże

– Rozbudowa ul. Ciepłowniczej z mostem Załęskim od ul. Maczka do skrzyżowania z projektowaną droga do targowiska – 96 063 zł.
– Przebudowa rowu w rejonie ul. Ks. Jana Stączka 48a – 40 000 zł.
– Opracowanie projektu technicznego oraz budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią (o wymiarach 105 x 66m) na osiedlu Załęże – 1 000 000 zł.
– Poprawa infrastruktury na stadionie KS Korona Załęże – 281 550 zł.
– Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Załęże na zadanie pn. Remont ogrodzenia oraz unowocześnienie i wyposażenie sali widowiskowej wraz z zapleczem w budynku przy ul. Ks. J. Stączka 40 na os. Załęże – 200 000 zł.
– Dotacja celowa dla Rzeszowskiego Domu Kultury na zadanie pn. Aktywna rozrywka i integracja mieszkańców osiedla Załęże – 50 000 zł.

Dodaj komentarz