“Bezpieczna dzielnica” – pomóż wytypować miejsca gdzie nie jest bezpiecznie

(Przejście przez ul. Mazurską, fot. Adam Napiórkowski)

W kwietniu 2020 roku stowarzyszenie „Dzielnica” wystąpiło z wnioskiem do Prezydenta Miasta Rzeszowa o oznaczenie trzech przejść dla pieszych kolejno przez ulicę Kurpiowską, Mazurską i Kujawską. Zadanie zostało wykonane i … okazało się, że jest potrzeba dalszego działania w kierunku poprawy bezpieczeństwa.

Przejścia przez ulicę Kurpiowską, Mazurską i Kujawską zostały oznaczone. Przejścia te zostały dodatkowo w sposób należyty powiązane z istniejącymi ciągami pieszymi. Dobudowane zostały brakujące fragmenty chodnika, obniżone krawężniki. Pomysł i wykonanie bardzo się spodobały. I pojawiły się wnioski o kolejne tego typu inwestycje poprawiające bezpieczeństwo.

Zapraszamy mieszkańców osiedli Pobitno, Wilkowyja, Załęża, Słociny oraz Mieszka I do wskazania miejsc, w których jest niebezpiecznie i konieczna jest poprawa bezpieczeństwa pieszych, rowerzystów i ruchu samochodowego.

Proponowane działania:
– oznaczenie przejść dla pieszych
– umieszczenie progów zwalniających
– oznaczenie lub wprowadzenia ograniczenia prędkości na drogach osiedlowych
– wskazanie miejsc szczególnie niebezpiecznych
– uzupełnienie brakującego fragmentu chodnika
– obniżenia krawężników, ustawianie luster, doświetlenia przejść itp.
– poprawienie płynności ruchu

Napisz na adres: [email protected] lub [email protected]

(fragment wniosku z 27.04.2020)

Dodaj komentarz