Wycieczka do Bóbrki

1-szego czerwca 2023 roku odbyła się wycieczka klas 5a i c ze Szkoły Podstawowej nr 12 do Muzeum Przemysłu Naftowego w Bóbrce przy wsparciu Fundacji PGNiG.

Z Rzeszowa dzieci wyjechały bardzo wcześnie rano. Pierwszym punktem na mapie wycieczki było Sanktuarium Matki Bożej Zawierzenia w Tarnowcu. W sanktuarium była msza św. pod przewodnictwem naszego Katechety ks. Mirosława Kardasie zakończone błogosławieństwem dzieci. Po drugim śniadaniu zjedzonym w pięknej przysanktuaryjnej scenerii klasy udały się do Kopalni Ropy Naftowej w Bóbrce. Przewodniczka bardzo ciekawie opowiadała grupie o Ignacym Łukasiewiczu farmaceucie, wynalazcy ropy naftowej i założycielu tej kopalni. Ignacy urodził się 8 marca 1822 roku, a zmarł 7 stycznia 1882 roku.  Zwiedzanie powiązane było z lekcją “Co to jest ropa naftowa”. Całość zwiedzania zwieńczone pysznym obiadem. W drodze powrotnej zatrzymaliśmy się na przerwie podróżnej w Jaśle i odwiedziliśmy Muzeum Lizaka poprzedzając warsztatami pizzy.

Tekst AC

Sponsor wycieczki:

Fundator:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot.MC

Dodaj komentarz