Ul. Załęska będzie remontowana. Będą też inne zmiany w budżecie miasta Rzeszowa.

(fot. Marian Piętka)

Podczas wtorkowej sesji Rady Miasta Rzeszowa nastąpiły zmiany w budżecie miasta Rzeszowa na rok 2019. Najważniejsza zmiana dotyczy przekazania 500 tys. zł. na budowę chodnika przy ul. Załęskiej (pomiędzy ul. Konfederatów Barskich a torami kolejowymi). O przebudowę tej ulicy od dawna postuluje Rada Osiedla Pobitno. Miejski Zarząd Dróg proponował ułożenie nakładki asfaltowej na tej ulicy. Ale taki “remont” nie satysfakcjonowałby ani Rady Osiedla ani mieszkańców. Piesi nadal chodziliby krajem jezdni (lub środkiem w przypadku zgarniania śniegu na pobocze). Rada Osiedla postulowała o kompleksową przebudowę ulicy. Projekt wykonany został w roku 2018 a teraz pieniądze na przebudowę zaakceptowała Rada Miasta Rzeszowa.

Nowe inwestycje w budżecie miasta Rzeszowa na rok 2019.
Pobitno

Budowa chodnika przy ul. Załęskiej pomiędzy ul. Konfederatów Barskich a torami kolejowymi – 500 000 zł.
Budowa ekranów wyciszajacych w rejonie skrzyzowania ul. Morgowej z Żołnierzy I AWP – 77 000 zł.

Wilkowyja

Budowa chodnika wraz z miejscami postojowymi na ul. Mazowieckiej – 180 000 zł.
budowa chodnika wraz z miejscami postojowymi prz yl. bocznej Mazowieckiej – 70 000 zł.
Budowa ul. H. Pobożnego – 6 000 zł.

Słocina

Rozbudowa ul. św. Marcina od ul. św. Marcia do granic miasta – 150 000 zł.
Budowa ul. Lutaków i Braci Aletańskich – 89 492 zł.