Budżet miasta Rzeszowa został uchwalony

Rada Miasta Rzeszowa uchwaliła budżet na rok 2019. Projekt budżetu był już znany od kilku tygodni. Ale na ostatniej sesji do budżetu wprowadzono jeszcze kilka poprawek, m. in. 350 000 zł. na prace koncepcyjne przy przebudowie ronda Pobitno.

Wykaz inwestycji zapisanych w budżecie miasta Rzeszowa na rok 2019 na osiedlach Pobitno, Wilkowyja i Załęże. (Wymienione poniżej inwestycje to nie wszystkie zdania, które będą realizowane w roku 2018. Niektóre mniejsze zadania znajdują się w budżetach komórek miejskich (np. Miejskiego Zarządu Dróg czy Zarządu Zieleni Miejskiej).

Pobitno

 1. Renowacja zabytkowych nagrobków na Cmentarzu Pobitno  – 10 000 zł.
 2. Budowa drogi KDG od Al. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego – etap I – 300 000 zł.
 3. Połaczenie Al. Rejtana z ul. Ciepłownicza, etap II – 651 152 zł.
 4. Rozbudowa skrzyzowania ul. Lwowskiej i ul. Mieszka I wraz z budowa sygnalizacji świetlnej – 100 000 zł.
 5. Budowa drogi łaczacej ul. Kurpiowska z Al. Zołnierzy I Armii Wojska Polskiego – 100 000 zł.
 6. Rozbudowa ul. Morgowej na odcinku od posesji 90 do ul. Cienistej – 100 000 zł.
 7. Budowa najazdowych miejsc parkingowych dla mieszkanców osiedla Pobitno i rodziców dzieci z Przedszkola Publicznego Nr 11 (działka nr 1559/2 obr. 218) – 180 000 zł
 8. Budowa ekranów akustycznych przy ul. Lwowskiej na wysokości osiedla Mieszka I – 50 000 zł.
 9. Prace koncepcyjne nad przebudową ronda Pobitno – 350 000 zł.

Wilkowyja

 1. Budowa dróg publicznych 2KL, 3KL, KDD1 do hospicjum dla dzieci – 116 500 zł.
 2. Budowa publicznej drogi gminnej na przedłuzeniu ul. Bałtyckiej – 1 500 000 zł.
 3. Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Wilkowyja na zadanie pn. Bezpieczenstwo mieszkanców i miasta – zakup samochodu ratowniczo-gasniczego, sprzetu i umundurowania do ratowania życia oraz mienia mieszkańców Rzeszowa – 1 000 000 zł.
 4. Dotacja celowa dla Rzeszowskiego Domu Kultury na zadanie pn. Integracja miedzypokoleniowa i miedzysrodowiskowa mieszkańców sąsiednich osiedli poprzez kulture i sport (Pobitno, Wilkowyja, Załeże, Słocina) – 50 000 zł.

Załęże

 1. Budowa chodnika przy ul. Hr. A. Potockiego  – 79 300 zł.
 2. Budowa chodnika przy ul. Załeskiej na odcinku od Zakładu Karnego do ul. Spichlerzowej – 120 000 zł.
 3. Rozbudowa ul. Ciepłowniczej z mostem Załęskim od ul. Maczka do skrzyżowania z projektowana droga do targowiska – 147 477 zł.
 4. Modernizacja oświetlenia płyty boiska Stadionu Klubu Sportowego KORONA – Rzeszów, przy ul. Potockiego 9 na osiedlu Załęże – 180 000 zł.
 5. Remont budynku Ochotniczej Straży Pożarnej Rzeszów-Załęże, przy ks. Jana Stączka 40  – 359 900 zł.

Dodaj komentarz