Spotkanie z Prezydentem Rzeszowa Tadeuszem Ferencem


27 marca, reprezentacja Rady Osiedla Pobitno została przyjęta przez Prezydenta Miasta Rzeszowa Tadeusza Ferenca. Radę Osiedla reprezentowali Adam Napiórkowski, Kazimierz Walat, Daniel Kunysz oraz Marta Kobylska. Ponadto w spotkaniu wziął udział Artur Grabicki – przewodniczący Rady Rodziców Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2.

Podczas spotkania omawiana była koncepcja zorganizowania Strefy Aktywnego Wypoczynku powyżej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2. Bo właśnie na północ od budynku szkoły znajdują się 54 ary miejskich gruntów. Rada Osiedla Pobitno czyni starania, żeby na tym terenie powstał ogródek jordanowski. Miałyby się tam znaleźć strefy dedykowane dzieciom i młodzieży szkolnej – sad, ogród, siłownia, plac zabaw czy mini scena. W czasie zajęć szkolnych z tego terenu mogliby korzystać uczniowie a po południu mieszkańcy osiedla i wszyscy chętni. Prezydentowi pomysł się spodobał i wydał dyspozycje w kierunku jej zorganizowania.

Prezydent ze zrozumieniem odniósł się także do protestu przeciw budowie ekranów przy ul. Lwowskiej. Przeciwko budowie ekranów protestują Rada Osiedla Pobitno, Rada Rodziców ZSP nr oraz mieszkańcy (czytaj o tym tutaj). Prezydent wskazał, że wcześniej takie ekrany były budowane przy ruchliwych, wylotowych ulicach. Prezydent zaaprobował nasadzenia jako sposób z walką z hałasem.

Niestety nadal nie będzie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Lwowskiej i Mieszka I. W tej sprawie trwa jeszcze spór sadowy. Nie uda się też przyspieszyć przybudowy ul. Załęskiej (pomiędzy ul. Konfederatów Barskich a torami). W obu tych przypadkach gotowa jest dokumentacja projektowa. Niestety na realizację tych zadań jeszcze musimy poczekać.