Schody, chodniki, remonty oraz inne drobne inwestycje

Rada osiedla Pobitno przy wsparciu naszych lokalnych radnych podejmuje starania, aby na naszym osiedlu żyło się coraz lepiej. Na zebraniach rady osiedla Mieszkańcy mogą zgłaszać problemy którymi trzeba się zająć. Na bieżąco staramy się informować o tym co jest już zrobione oraz o tym co trzeba zrobić. Problemy można zgłaszać na zebraniach rady lub bezpośrednio do Radnych – w zakładce kontaktowej są telefony do nas.

 

Kilka spraw które już są rozwiązane lub w trakcie rozwiązywania:

 

Znak zakaz Parkowania przestawiony bliżej mostu lwowskiego ponieważ kierowcy notorycznie zastawiali przejście pieszym.

Oczyszczenie drogi dojazdowej oraz budowa schodów na kładce obok mostu kolejowego:

 

Słup przystankowy naprawiony

 

Obniżenie krawężników przy MCdonalds na Lwowskiej:

 

Sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ul. Lwowskiej oraz Mieszka 1

Ad. pkt 10:
Zgodnie z obowiązującą Wieloletnią Prognozą Finansową Miasta Rzeszowa nakłady
finansowe na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa skrzyżowania ul. Lwowskiej
i ul. Mieszka I wraz z budową sygnalizacji świetlnej” zapisane są w 2021 roku. Podjęte zostaną
działania w sprawie ujęcia przedmiotowej inwestycji w budżecie miasta Rzeszowa na 2019 r.

Marek Ustrobiński – Zastępca Prezydenta

Odpowiedź:

 

Parking przy ul. Ciepłowniczej zostanie naprawiony

 

Remont ul. Ciepłowniczej do granic miasta

 

Usunięcie śmieci ,  przycięcie zieleni

 

Budowa drogi rowerowej i chodnika do krasnego:

 

Dokończenie remontu ogrodowej oraz remont Polnej

 

Remont starych schodów przy Targowisku, MZD ma przystąpić do prac

 

Budowa parkingów przy ul. Litewskiej obok szpitala na Lwowskiej. Brakuje miejsc parkingowych i trzeba coś z tym zrobić

 

Obecnie trwa budowa przejazdów rowerowych za wiatami przystankowymi na. Ul. Lwowskej, a na Niepodległości objazd za przystankiem już zrobiony.  W tym roku rozpocznie się też budowa dwukierunkowych Kładek kompozytowych dla rowerzystów przy m. Lwowskim, Karpackim oraz Narutowicza potężne inwestycje rowerowe.

 

W budżecie miasta zapisane zostało 3 700 000 zł na budowę chodników od Konfederatów Barskich do nieczynnego przejazdu kolejowego z czego 560 000 w 2019r. całość do 2021 ma być zrealizowana.

 

Dużo już zrobiliśmy, jeszcze więcej się robi a ciąg dalszy nastąpi..

Każdego kto chciałby zgłosić jakieś problemy zapraszam na zebrania rady osiedla Pobitno w każdą pierwsza środę miesiąca o 18:30 w domu Kultury Pobitno, pisać na redakcja@pobitno.pl do kontaktu z Radnym przez facebook https://www.facebook.com/RadnyKunysz/